Kredyty obrotowe dla rolników
Finanse

Wpłaty na fundusze promocji – sprawdź, czy masz obowiązek ich uiszczania

Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2019 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych zostały utworzone specjalne fundusze promocji mające na celu wsparcie marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno – spożywczych. Fundusze są finansowane przez przedsiębiorców branży rolno – spożywczej. Osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą w […]

Ubezpieczenie OC rolnika
Finanse

Ubezpieczenie OC rolnika – przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie pokryje szkody

Istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest to, że w przypadku zajścia szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego ponoszącego odpowiedzialność na zasadzie winy lub ryzyka, zakład ubezpieczeń naprawia szkodę w mieniu lub na osobie doznaną przez poszkodowanego. Podobnie jest w przypadku umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność […]

kpir
Finanse

KPiR w gospodarstwie rolnym

Część rolników prowadzących gospodarstwa rolne ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Kogo dotyczy ten wymóg? Sprawdź, kiedy konieczne będzie prowadzenie KPiR i w jaki sposób powinni robić to rolnicy. KPiR – kto ma obowiązek ją prowadzić? Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez […]

rzepak odgrzybianie
Finanse

Dzierżawa gruntu rolnego – korzyści i zagrożenia

Posiadacz gospodarstwa rolnego chcący rozszerzyć zakres upraw roślin, albo potrzebuje dodatkowych pastwisk lub łąk na potrzeby hodowli zwierząt, nie musi nabywać nieruchomości rolnych na własność. Alternatywą dla zakupu nieruchomości jest dzierżawa, która znacznie mniej obciąża budżet gospodarstwa rolnego. Umowa dzierżawy może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Zarówno wydzierżawiający, […]

grupy producentów rolnych
Finanse

Rząd zachęca do tworzenia grup producentów – Unia wesprze ich finansowo

Po ostatnim sezonie, kiedy okazało się, że słabością producentów rolnych obniżającą ich pozycję negocjacyjną w relacjach z przedsiębiorcami skupującym owoce i warzywa, rząd zaczął bardziej niż dotychczas zachęcać rolników do tworzenia grup i organizacji producentów. Rolnicy, którzy zdecydowali się na założenie grupy lub organizacji producentów, mogą skorzystać z pomocy finansowej […]

Finanse

Absurdalnie niskie ceny skupu – rząd umywa ręce

Sadownicy i plantatorzy zdecydowanie nie cieszyli się  latem– pomimo dobrych zbiorów nie mogą spodziewać się zysków, które wynagrodzą im nakład pracy i starania – ceny skupu owoców były wyjątkowo niskie. Trudna sytuacja nie dotyczy wszystkich owoców, ale zdecydowanej większości. Na przykład, w niektórych regionach czarna porzeczka może być sprzedana w […]

agrofundusz
Finanse

Kredyty klęskowe dla rolników poszkodowanych przez suszę

Susza potrafi mieć druzgoczący wpływ na sytuację niejednego gospodarstwa rolnego. Straty są czasem tak duże, że rolnikom trudno przygotować się na kolejny rok bez wsparcia finansowego. Na szczęście istnieje możliwość skorzystania z kredytów klęskowych tworzonych z myślą o gospodarzach, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. ARiMR spłaca za rolników część […]

Ulga inwestycyjna
Finanse

Odroczenie terminu płatności podatku rolnego – kiedy organ udziela ulgi?

Podatki, w tym podatek rolny, trzeba płacić w terminie, żeby organ podatkowy nie naliczył odsetek. Niemniej Ordynacja podatkowa przewiduje pewien wyjątek. Termin płatności podatku może zostać odroczony, jeżeli występuje ważny interes podatnika, lub zaistnieje ku temu interes publiczny. Dla uzyskania pozytywnej decyzji organu podatkowego wystarczy wykazać przed organem podatkowym, że […]

1 2 3