biogazownie
Finanse

Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie budową biogazowi rolniczych i małych elektrowni wodnych. Na razie dopiero „gonimy” w tym zakresie Europę, bo np. w Niemczech jest już ponad siedem tysięcy biogazowi, a w Polsce niewiele ponad trzysta. Niemniej, polscy rolnicy, zaczynają rozumieć potrzebę ich powstawania i poszukiwane są nisko oprocentowane pożyczki […]

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021
Finanse

Modernizacja gospodarstw rolnych 2021

Od 21 czerwca 2021 roku można się ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Nowością jest, że pomoc może być udzielana rolnikom we wszystkich pięciu obszarach. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski do 19 sierpnia 2021 roku. Obszary wsparcia Wnioski mogą być składane przez rolników w następujących obszarach: […]

Dofinansowanie utylizacji folii rolniczej
Finanse

Dofinansowanie utylizacji folii rolniczej

W produkcji rolniczej folia jest bardzo często używana. Niestety, nie jest to materiał wolny od wad. Najważniejszy problem dotyczy jej utylizacją. Powszechnie się uważa, że folia rolnicza jest produktem jednorazowego użytku. Co zrobić z folią rolniczą, która nie może być powtórnie wykorzystana? Ten problem dotyczył wielu rolników, na szczęście znalazł […]

Kredyty obrotowe dla rolników
Finanse

Wpłaty na fundusze promocji – sprawdź, czy masz obowiązek ich uiszczania

Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2019 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych zostały utworzone specjalne fundusze promocji mające na celu wsparcie marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno – spożywczych. Fundusze są finansowane przez przedsiębiorców branży rolno – spożywczej. Osoba, która rozpoczyna działalność gospodarczą w […]

Ubezpieczenie OC rolnika
Finanse

Ubezpieczenie OC rolnika – przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie pokryje szkody

Istotą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej jest to, że w przypadku zajścia szkody spowodowanej działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego ponoszącego odpowiedzialność na zasadzie winy lub ryzyka, zakład ubezpieczeń naprawia szkodę w mieniu lub na osobie doznaną przez poszkodowanego. Podobnie jest w przypadku umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rolników. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność […]

kpir
Finanse

KPiR w gospodarstwie rolnym

Część rolników prowadzących gospodarstwa rolne ma obowiązek prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów. Kogo dotyczy ten wymóg? Sprawdź, kiedy konieczne będzie prowadzenie KPiR i w jaki sposób powinni robić to rolnicy. KPiR – kto ma obowiązek ją prowadzić? Do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów zobowiązani są rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez […]

rzepak odgrzybianie
Finanse

Dzierżawa gruntu rolnego – korzyści i zagrożenia

Posiadacz gospodarstwa rolnego chcący rozszerzyć zakres upraw roślin, albo potrzebuje dodatkowych pastwisk lub łąk na potrzeby hodowli zwierząt, nie musi nabywać nieruchomości rolnych na własność. Alternatywą dla zakupu nieruchomości jest dzierżawa, która znacznie mniej obciąża budżet gospodarstwa rolnego. Umowa dzierżawy może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Zarówno wydzierżawiający, […]

grupy producentów rolnych
Finanse

Rząd zachęca do tworzenia grup producentów – Unia wesprze ich finansowo

Po ostatnim sezonie, kiedy okazało się, że słabością producentów rolnych obniżającą ich pozycję negocjacyjną w relacjach z przedsiębiorcami skupującym owoce i warzywa, rząd zaczął bardziej niż dotychczas zachęcać rolników do tworzenia grup i organizacji producentów. Rolnicy, którzy zdecydowali się na założenie grupy lub organizacji producentów, mogą skorzystać z pomocy finansowej […]

1 2 3 4