Zboże z Ukrainy – jak przyspieszyć procedurę?

zboże z Ukrainy

Zwiększenie efektywności transportu ukraińskiego zboża jest kluczowe dla zapobiegania kryzysowi żywnościowemu. Według Jurgisa Adomavičiusa, założyciela międzynarodowej agencji celnej Bunasta, konieczne są następujące kroki: uproszczenie gwarancji celno-podatkowych, przeniesienie kontroli żywności na teren odbiorcy, cyfryzacja dokumentów tranzytowych i ujednolicenie procedur, a także opracowanie spójnej strategii wykorzystującej nowoczesne technologie.

– Obecnie proces tranzytu zboża przez granicę UE jest bardzo skomplikowany i czasochłonny. Zgłoszenie tranzytowe i zabezpieczenie podatkowe są często ograniczone przez niską wartość gwarancji udzielanych przez małe firmy pośrednictwa celnego. To powoduje opóźnienia i kolejki na terminalach, gdy ładunek przekracza dostępną kwotę gwarancji. Potrzebujemy systemu, który umożliwi szybsze i łatwiejsze udzielanie gwarancji na dowolną kwotę, bez konieczności czekania na zwolnienie pieniędzy lub szukania innego pośrednika – mówi Jurgis Adomavičius, prezes Bunasta.

W związku z zamknięciem morskiego korytarza humanitarnego na Morzu Czarnym przez Rosję w lipcu 2023 r., KE rozważa alternatywne sposoby transportu ukraińskiego zboża do krajów potrzebujących. Jednym z nich jest Bałtycki Korytarz Solidarności, który zakłada przewóz zboża konwojami ciężarowymi przez kraje bałtyckie i Skandynawię. Aby to umożliwić, należy usprawnić procedury graniczne i celników w krajach UE, a także zapewnić bezpieczeństwo i jakość żywności.

– Zamiast sprawdzać żywność na granicy, co zajmuje dużo czasu i miejsca, można by to zrobić na terenie odbiorcy towaru, np. w magazynach lub portach. To by skróciło czas oczekiwania i zmniejszyło ryzyko uszkodzenia lub skażenia żywności. Ponadto należy wprowadzić cyfrowe dokumenty tranzytowe, które ułatwią śledzenie i kontrolę przesyłek, a także ujednolicić procedury w różnych krajach UE, aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień i niejasności – dodaje Jurgis Adomavičius.

Oprócz tych działań, eksperci podkreślają potrzebę opracowania spójnej strategii transportowej dla ukraińskiego zboża, która uwzględni różne scenariusze i możliwości. Strategia ta powinna wykorzystywać nowoczesne technologie, takie jak GPS, blockchain czy sztuczna inteligencja, aby zoptymalizować trasę, koszt i czas transportu, a także monitorować stan żywności i reagować na ewentualne zagrożenia lub zmiany sytuacji. – Transport ukraińskiego zboża to nie tylko kwestia logistyczna, ale także polityczna i humanitarna. Musimy działać szybko i skutecznie, aby zapewnić dostawy żywności do krajów dotkniętych głodem i ubóstwem. Nie możemy pozwolić sobie na straty czasu i zasobów spowodowane przez nieefektywne procedury lub brak współpracy międzynarodowej – podsumowuje Jurgis Adomavičius.

informacja prasowa

fot. Egor Komarov, pexels.com