Rolniku, płacisz VAT? Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się twoje obowiązki

JPK
Rolniku, płacisz VAT? Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się twoje obowiązki, grafika agrowies.pl

JPK – od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady płacenia VAT-u. Dotyczą one także rolników, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT. 

Mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników i generujący obroty nieprzekraczające 2 mln euro rocznie mają obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie JPK VAT jest elektronicznym rejestrem sprzedaży i zakupu zawartym w pliku o formacie XML. Urząd skarbowy zyskuje dzięki temu kompletne dane na temat zakupu i sprzedaży za każdy miesiąc.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Do 25. dnia miesiąca

Rolnik „VATowiec” musi przesłać Jednolity Plik Kontrolny do 25. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. JPK_VAT za styczeń 2018 r. musi być zatem przesłany do 25 lutego. W zestawieniu muszą zostać ujęte wszystkie faktury, po kolei. Niezłożenie deklaracji w terminie powoduje sankcje karno – skarbowe, mające najczęściej postać kary pieniężnej.

Aplikacja ułatwi zadanie

Deklarację można złożyć za pośrednictwem Aplikacji Klient JPK 2.0 umożliwia wygenerowanie i wysłanie pliku. Oczywiście, została ona udostępniona bezpłatnie. Specjalna tabela w formacie arkusza kalkulacyjnego jest udostępniona do pobrania ze strony Ministerstwa Finansów poświęconej Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu. W tabeli rolnik wpisuje dane ze swojego rejestru VAT.

Musisz mieć profil zaufany

Żeby przesłać Jednolity Plik Kontrolny, trzeba mieć profil zaufany eGo, który można założyć na stronie www.obywatel.gov.pl bezpłatnie. Dzięki profilowi zaufanemu urzędnik będzie mógł zidentyfikować osobę, która sporządziła i wysłała JPK. Na dowód wysłania JPK rolnik otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Jak zrobisz błąd, powiadomią cię SMS-em

W zgłoszeniu identyfikacyjnym rolnik podaje nr telefonu oraz e-mail. Dzięki temu, gdy urzędnik znajdzie błąd w JPK będzie mógł powiadomić go SMS-em, albo drogą e-mailową. To znacznie prostsze, tańsze i szybsze niż oficjalne pismo z urzędu skarbowego. Powiadomienia e-mailowe będą nadsyłane tylko z jednego adresu e-mail, żeby uniknąć sytuacji, w której ktoś podszyje się pod urząd skarbowy, żeby wyłudzić dane osobowe, albo inne dane poufne (jpk.analizy@ds.mofnet.gov.pl).

Więcej informacji na temat JPK otrzymasz kontaktując się z Krajową Informacją Skarbową pod numerami telefonów 801 055 055 oraz pod adresem e-mail: info.e-deklaracje@mf.gov.pl.

Tekst: Magdalena Lisek