Zeolit skutecznym nośnikiem nawozu

zeolit
Zeolit skutecznym nośnikiem nawozu, fot. Dominique Garcin-Geoffroy źródło: flickr.com

Uprawa ziemi musi być połączona z troszczeniem się o jej płodność. Działania w tym zakresie mogą polegać na racjonalnym nawożeniu, które przeciwdziała degradacji, np. na stosowaniu nawozów z zeolitem.

Preparaty zawierające zeolit są bardzo efektywnym rozwiązaniem, choć jeszcze mało spopularyzowanym. Wspomniany składnik jest naturalnym minerałem pochodzenia wulkanicznego. Charakteryzuje się on pozytywnymi właściwościami i od lat znajduje zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie.

Zapobiega wymywaniu minerałów

Istotną właściwością zeolitu warunkującą w zasadzie zastosowanie tego minerału do produkcji nawozów jest zdolność do wiązania substancji odżywczych. Powoduje to, że zeolit zapobiega wymywaniu składników pokarmowych z gleby. Dzięki temu cenne składniki stają się łatwiej i lepiej dostępne dla roślin. Zeolit sprawia też, że nawóz, którego jest nośnikiem, działa dłużej. Co więcej, minerał ten skutecznie absorbuje wodę – zatrzymuje ją na okres suszy łagodząc negatywne skutki braku opadów.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Sorpcja wymienna dla bardziej efektywnego nawożenia

Struktura zeolitu jest zbudowana z regularnego szkieletu, w którym znajdują się kanaliki i przestrzenie. Szkielet ma negatywny ładunek, dzięki czemu zeolit ma zdolność nie tylko wiązania substancji odżywczych, ale i jej wymiany z otoczeniem. W razie potrzeby minerał uwalnia składniki pokarmowe i przekazuje roślinom. Proces ten jest określany mianem sorpcji wymiennej. Producent rolny ma pewność, że uprawiane rośliny otrzymają optymalną dawkę substancji odżywczych i żadne cenne składniki się nie zmarnują.

Absorbuje nie tylko wodę, ale i gazy

Zeolit absorbując wodę działa w ten sposób, że w okresie wysokich temperatur oddaje wodę chłodząc podłoże, a w okresie nocnym ogrzewa glebę. Dzięki temu, skutki wahań temperatury gleby zostają złagodzone. W okresie opadów i nawadniania gleby zeolit przeciwdziała nadmiernemu nawodnieniu górnej warstwy gleby oraz ułatwia jej równomierne rozmieszczenie – dla lepszego wykorzystania jej przez roślin. Zeolit posiada także zdolność do magazynowania gazów  korzystnie wpływając na przewietrzenie gleby.

Podsumowując opisane wyżej właściwości zeolitu można stwierdzić, że minerał ten pełniąc funkcję nośnika nawozów sprzyja prawidłowemu wzrostowi roślin. Nie jest to jednak jedyna korzyść płynąca z używania tego minerału w nawożeniu. Stosowanie nawozów z zeolitem prowadzi bowiem także do zmniejszenia jej kwasowości. Pozwala to również ograniczyć zawartość metali ciężkich w roślinach. Nawożenie z zastosowaniem zeolitu przeciwdziała degradacji gleby, poprawiając jej wodną i powietrzną gospodarkę. Stosowanie tego minerału jest już ugruntowane w krajach zachodniej części Europy. Techniki nawożenia z użyciem zeolitu wciąż są rozwijane i dopracowywane.

Tekst: Magdalena Lisek