Gospodarstwo rolne na kredyt

zlotowki
Gospodarstwo rolne na kredyt, fot. Pixabay

Chcesz zainwestować w rozwój gospodarstwa rolnego? Jeżeli widzisz siebie w roli producenta rolnego, a na środki finansowe z budżetu UE nie możesz liczyć, kredyt może być jedynym rozwiązaniem.

Kredyt na inwestycje w rolnictwie to wyjątkowy produkt bankowy, który można znaleźć głównie w ofertach Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych oraz w bankach spółdzielczych. Charakterystyczną cechą tego produktu odróżniającą go od innych kredytów jest przeznaczenie środków, o czym niżej.

Na co można przeznaczyć środki finansowe?

Środki finansowe przekazane rolnikowi przez bank w ramach kredytu na inwestycje w rolnictwie, mogą zostać przeznaczone na zakup nieruchomości i ruchomości określonych w umowie kredytu. Z reguły w umowie kredytu, albo w dokumencie określanym jako „Warunki udzielenia kredytu” lub w podobny sposób, znajduje się długa lista inwestycji, które może poczynić kredytobiorca – rolnik.

Każdy bank i SKOK może określić zakres inwestycji w rolnictwie odmiennie, dlatego nie należy polegać na swojej własnej wiedzy. Przed podpisaniem umowy kredytu upewnij się, że inwestycje, które chcesz zrealizować korzystając z kredytu zostały uwzględnione na takiej liście.

Musisz mieć wkład własny

Banki i SKOK-i wymagają posiadania wkładu własnego, który może wynosić na poziomie ok. 20 – 30% lub wyższym. Wkład własny można pozyskać korzystając z pożyczek od znajomych lub rodziny, albo poprzez oszczędzanie. Zaciągnięcie pożyczki w parabanku lub w innym banku obniży zdolność kredytową i zaciągnięcie kredytu na inwestycje w rolnictwie w praktyce może okazać się niemożliwe.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Oprocentowanie, okres kredytowania i karencja

Odsetki są zyskiem banku doliczanym do każdej, miesięcznej raty. Ich wysokość zależy od oprocentowania kredytu. Odsetki to nie jedyne, ale główne koszty kredytu. Oprocentowanie kredytu może być:

  • stałe
  • zmienne

Jeżeli rolnik zdecydował się na kredyt preferencyjny, to część odsetek płaci Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a część bankowi. Kredyty preferencyjne dla rolników są zawierane w ramach porozumienia banku i ARiMR. Treść wspomnianego porozumienia wpływa na treść umowy kredytu – jej warunki są bardziej korzystne dla rolnika.

Okres kredytowania wynosi zwykle od 10 do 20 lat. Banki niechętnie udzielają kredytów inwestycyjnych na okres dłuższy niż 20 lat, co jest zresztą niezalecane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Niektóre banki dodatkowo zapewniają okres karencji. Okres ten polega na zawieszeniu spłaty kredytu na czas określony w umowie.

Kredyty na inwestycje w rolnictwie nie cieszą się dużym zainteresowaniem. Programy finansujące rolnictwo w Polsce realizowane przez resort rolnictwa przy udziale środków finansowych pochodzących z funduszy unijnych, są zwykle wystarczające dla rolników, do rozwoju ich gospodarstwa. Dopiero, jeżeli pomoc de minimis okazuje się niewystarczająca, pojawia się zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe, których może udzielić bank.Jeśli już się zadłużać, to najlepiej na preferencyjnych warunkach – kredyty preferencyjne są oferowane przez niektóre banki, w tym głównie przez banki spółdzielcze.

Tekst: Magdalena Lisek

Jak przezimować pelargonie?