3 sierpnia mija termin składania wniosków

dofinansowanie przetwórstwa
3 sierpnia mija termin składania wniosków, fot. Pixabay

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będą przyjmowane w Oddziałach Regionalnych ARiMR jeszcze tylko do 3 sierpnia. 

Czas upływa, a finansowanie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 może rzeczywiście pomóc w rozwoju działalności i pomnażaniu zysków z jej prowadzenia. O udzielenie pomocy finansowej mogą ubiegać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy obecnie są objęci ubezpieczeniem społecznym.

Pomoc w formie refundacji

Pomoc finansowa przyznana w ramach projektu wspomnianego na wstępie jest przyznawana w formie refundacji kosztów inwestycji. Należy podkreślić, że chodzi o koszty kwalifikowalne. Pomoc może być przyznana do wysokości maksymalnie 50% takich kosztów. Przedsiębiorczy rolnicy, którzy skorzystali z tej pomocy już w poprzednich latach powinni pamiętać, że wysokość otrzymanego wsparcia w okresie od 2014 do 2016 r. nie może przekraczać 300.000 zł. Minimalna wysokość przyznanej pomocy nie powinna być mniejsza niż 10.000 zł.

Przetwórstwo w szerokim zakresie

Wsparcie finansowe jest udzielane nie tylko rolnikom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw, ale również w pozostałym zakresie. Jako przykład można wskazać na przetwórstwo:

  • zbóż
  • ziemniaków
  • mleka
  • mięsa

O pomoc finansową mogą ubiegać się także producenci olejów i innych płynnych tłuszczów.

Im więcej masz punktów, tym większe szanse

O tym, czy wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony decydować będzie ogólny ranking wnioskodawców. Każdy wniosek będzie analizowany pod kątem jasno określonych kryteriów. Warto się z nimi zapoznać jeszcze przed wypełnieniem formularza, aby poprawić swoje szanse na uzyskanie finansowego wsparcia. Im bardziej innowacyjna inwestycja, tym lepiej. Najbardziej innowacyjni wnioskodawcy otrzymają 5 punktów. Preferencyjnie są też traktowani wnioskodawcy poniżej 40 lat – otrzymają do 3 punktów tylko ze względu na młody wiek.

Na preferencyjne traktowanie mogą liczyć także rolnicy, których inwestycje są korzystne z perspektywy ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. Poza tym, za samo przetwarzanie produktów rolnych pochodzących od producentów ekologicznych można otrzymać do 5 punktów. Polityka rolna UE zdecydowanie idzie w parze z ekologią, ale nie tylko. Osoby realizujące inwestycje na obszarach objętych bezrobociem uzyskają dodatkowe punkty (max. 4 pkt).

Wnioskodawca uczestniczący w krajowym lub unijnym systemie jakości otrzyma zaś dodatkowe 3 pkt. Choć pomoc może być udzielona w wielu sektorach przetwórstwa, to producenci reprezentujący kilka z nich mają nieco większe szanse na uzyskanie finansowego wsparcia. Mowa o sektorach przetwórstwa mięsa, mleka, zbóż oraz owoców i warzyw.

Na co można przeznaczyć otrzymane wsparcie?

Uzyskane wsparcie można przeznaczyć na budowę lub modernizację budynków, które służą producentowi do prowadzenia działalności. Poza tym, wsparcie finansowe może polegać na refundacji części wydatków na zakup maszyn i urządzeń przeznaczonych do przetwarzania i magazynowania, a także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej. Ponadto, unijne wsparcie można przeznaczyć na zakup urządzeń, które służą poprawie ochrony środowiska.

Informacja o kolejności przysługiwania pomocy w poszczególnych województwach zostanie opublikowana do 1 listopada 2017 r. Zainteresowani będą mogli zapoznać się z tego typu informacjami na stronie internetowej ARiMR. 

Tekst: Magdalena Lisek