Pełna ochrona pędów i łuszczyn rzepaku

rzepak
Pełna ochrona pędów i łuszczyn rzepaku, fot. Pixabay

Chcąc w pełni wykorzystać możliwości plonowania rzepaku, trzeba zwracać uwagę na wiele elementów agrotechniki. Nie może wśród nich zabraknąć stosowania fungicydów w okresie kwitnienia rzepaku.

Do tej grupy należy fungicyd firmy Syngenta AMISTAR XTRA 280 SC, w skład którego wchodzą dwie substancje aktywne:

  • azoksystrobina – 200 g/1l środka,
  • cyprokonazol – 80 g/1l środka,

Połączenie substancji, należących do różnych grup chemicznych powoduje, że fungicyd ten działa dwutorowo: azokystrobina zapobiegawczo i długotrwale a cyprokonazol przemieszczając się w roślinie – układowo. Dzięki takiemu składowi, środek AMISTAR XTRA można aplikować z równie dobrym skutkiem, zapobiegawczo jak i interwencyjnie, z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób. Fungicyd stosuje się od początku do końca fazy kwitnienia rzepaku (BBCH 61-69) w dawce 0,8 l/ha do 1,0 l/ha. Wyższą dawkę aplikujemy w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Kwitnienie w ochronie rzepaku to okres krytyczny. W czasie opadania płatków kwiatowych powstają zranienia, które stanowią bramę dla zarodników. Jednocześnie opadające płatki kwiatowe są pożywką dla grzybów chorobotwórczych, do których zalicza się czerń krzyżowych oraz szarą pleśń. Choroby te występują powszechnie we wszystkich rejonach uprawy rzepaku, powodując poważne obniżenie ilości i jakości plonu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na wysoką przydatność fungicydu AMISTAR XTRA w ochronie łuszczyn przed tymi chorobami (rys. 1).

Rys.1. Skuteczność działania fungicydu Amistar Xtra 208 SC w stosunku do chorób łuszczyn przy aplikacji zapobiegawczej i interwencyjnej

amistar xtra

Najważniejszą jednak chorobą zwalczaną w okresie kwitnienia rzepaku przez fungicyd AMISTAR XTRA jest zgnilizna twardzikowa. Bardzo ważnym elementem skutecznej ochrony rzepaku przed tą chorobą jest prawidłowy dobór środka. Związane jest to z jednej strony z długim okresem kwitnienia rzepaku, a z drugiej z coraz częściej zdarzającymi się na terenie naszego kraju anomaliami klimatycznymi, prowadzącymi do zbyt wczesnego lub znaczenie opóźnionego uwalniania zarodników, lub przedłużania ich uwalniania. W tej sytuacji najlepiej zastosować fungicyd, który działał zarówno profilaktycznie, jak i interwencyjnie oraz charakteryzuje się długim okresem działania. Wszystkie te wymagania spełnia AMISTAR XTRA. Zastosowany nawet w początkowej fazie kwitnienia bardzo dobrze hamuje rozwój chorób (rys. 2).

Rys. 2. Skuteczność fungicydu Amistar Xtra 208 SC aplikowanego w początkowej fazie kwitnienia

Amistar Xtra 208 SC

Ostatecznym miernikiem wysokiej przydatności fungicydu AMISTAR XTRA jest wielkość uratowanego plonu nasion w porównaniu do roślin niechronionych. Prowadzone doświadczenia wskazują, że nawet w latach niesprzyjających uprawie rzepaku i rozwojowi chorób, aplikacja fungicydu AMISTAR XTRA pozwala na uratowanie takiej ilości plonów, że zabieg jest opłacalny (rys. 3).

Rys. 3. Wartość uratowanego plonu rzepaku ozimego wyrażona w %, w warunkach słabej i wysokiej presji infekcyjnej ze strony chorób

rzepak

Fungicyd AMISTAR XTRA zapewnia roślinom rzepaku pełną ochronę, zarówno łuszczyn przed szarą pleśnią i czernią krzyżowych, jak również pędów rzepaku przed zgnilizną twardzikową. Charakteryzuje się długim okresem działania, a dzięki stymulującemu wpływowi na procesy fizjologiczne roślin powoduje zwyżki plonu, nawet przy słabym porażeniu roślin.

Autor: dr A. Mączyńska

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika