Czy pszczoły wymagają większej ochrony niż plony?

Neonikotynoidy
Czy pszczoły wymagają większej ochrony niż plony? , fot. Pixabay

Rolnicy stosujący pestycydy mają powody do niezadowolenia. Komisja Europejska zaproponowała państwom członkowskim wprowadzenie zakazu stosowania neonikotynoidów i uzyskała ich aprobatę.

Zakaz stosowania trzech pestycydów jest jak najbardziej uzasadniony – Unia Europejska chce chronić pszczoły, dla których imidakloprid, tiametoksan i klotianidyna są niezwykle szkodliwe. Zakaz nie jest bezwzględny, ponieważ dotyczy tylko stosowania tych pestycydów poza szklarniami.

Rolnicy będą mogli stosować je w stałych szklarniach.

O roli pszczół w zachowaniu bioróżnorodności mówi się coraz częściej od kilku lat, a postulaty ich ochrony nie płyną już tylko ze środowisk ekologów. Zakaz stosowania nikotynoidów poza stałymi szklarniami zacznie obowiązywać przed końcem 2018 r. Zakazane nikotynoidy mają bardzo niekorzystny wpływ na system nerwowy i odpornościowy owadów. Co więcej, paraliżują ich zdolności komunikacyjne uniemożliwiając znalezienie pożywienia.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Neonikotynoidy są aktywnymi substancjami wykorzystywanymi w celu zwalczania szkodliwych organizmów w uprawach roślinnych. Pierwsze neonikotynoidy zostały wprowadzone do obrotu przez UE w 2005 r. Są to pestycydy, które nie są nanoszone wyłącznie na liście, ale również na nektar i pyłek. Ich toksyczne działanie jest niebezpieczne nie tylko dla owadów, ale również dla mięczaków, ptaków i innych zwierząt.

Obecnie, w UE może być stosowanych pięć neonikotynoidów, w tym acetampiryd, tiakloprid, imidakloprid, tiametoksan i klotianidyna. Wprowadzenie omówionego zakazu nie spowoduje zatem całkowitego wyeliminowania neonikotynoidów z upraw prowadzonych poza szklarniami. Acetampiryd i tiakloprid będą mogły być legalnie stosowane.

Już w 2013 roku, Komisja Europejska opowiedziała się za tym, aby ograniczyć stosowanie imidaklopridu, tiametoksanu i klotianidyny, w celu ochrony pszczół. Obecnie większość państw członkowskich opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu ich stosowania. Kilka krajów, w tym Polska, wstrzymało się od głosu. Tylko niektóre państwa są przeciwne wprowadzaniu tego zakazu.

Tekst: Magdalena Lisek