Czy biogazownia o mocy 100 KW się opłaca?

biogazownia
Czy biogazownia o mocy 100 KW się opłaca?, fot. Pixabay

W przypadku biogazowni o mocy między 100 kW a 1 MW do każdej wyprodukowanej kWh prądu będzie przysługiwało ok. 1,4 kWh zielonego certyfikatu.

kWh prądu z biogazowni o mocy do 100 kW przyniesie zatem rolnikowi min. 19 gr jako cenę za prąd plus ostrożnie zakładając 1,7 zielonego certyfikatu, czyli obecnie ok. 0,48 zł/kWh, plus fioletowy certyfikat, czyli dodatkowe 6 groszy/kWh. Razem będzie to ok. 0,73 gr/ kWh – w wersji bardzo ostrożnej – czy¬li ok. 16-17 eurocentów (4,4 zł/euro).

Biogazownia o mocy 100 KW

Przeanalizujmy sytuację , w której rolnik decyduje się na budowę biogazowni o mocy 100 KW. Przyjmijmy, że będzie ona kosztowała w sumie ok. 1,75 mln zł netto (wraz z przyłączem energetycznym). Rolnik otrzymał też dotację na tę inwestycję z różnicowania w kwocie 500 tys. zł.

Wkład własny to 350 tys. zł, na resztę, czyli 900 tys. zł za¬ciąga kredyt ze spłatą przez 10 lat (rok karencji) i komercyjnym oprocentowaniem 8,71% w skali roku.

Roczna produkcja prądu to ok. 860 MWh z czego ok. 800 MWh może zostać sprzedanych do sieci – obecnie po ok. 46 gr/kWh (ok. 19 gr/kWh prądu, ok. 27 gr/kWh zielonego certyfikatu), a w momencie, gdy zostaną zaakceptowane opisane wyżej zmiany – po ok. 73 gr/kWh.

Biogazownia o mocy ok. 100 KW, działająca w 100% na substracie z kiszonki z kukurydzy, wymaga obsiania kukurydzą ok. 44 ha ziemi (wg K. Żmudy, MRiRW). Gdy w substracie będzie 30% gnojowicy świńskiej (4 tys. ton), trzeba zapewnić kukurydzę z niemal 31 ha. Przy samej gnojowicy potrzeba przynajmniej 10 tys. t tego substratu. Przygotowanie kiszonki z takiego areału (uprawa, zbiór, kiszenie) oraz wywóz pofermentu na pola to koszt ok. 160 tys. zł. Do tego dochodzi ok. 42 tys. zł rocznie na serwis instalacji i obsługę przyłącza energetycznego. Następnie do kosztów trzeba doliczyć odsetki od kredytu – średnio co roku po 43 tys. zł, amortyzację (na 20 lat) – 62,5 tys. zł oraz pozostałe na poziomie ok. 18 tys. zł – otrzymujemy dochód po opodatkowaniu (dla potrzeb biogazowni rolnik zakłada spółkę celową – działalność gospodarczą) na poziomie oscylującym w pierwszych pięciu latach wokół 210 tys. zł rocznie. Z wyliczeń tych wynika, że przeciętny koszt pośredni, koszt wyprodukowania MWh prądu to ok. 420 zł. Natomiast po ok. 4-5 latach koszty inwestycji pokryje wypracowany dochód netto i amortyzacja, czyli rentowność przedsięwzięcia może sięgać nawet 20% rocznie.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Tekst: Magdalena Lisek