Kredyty klęskowe dla rolników poszkodowanych przez suszę

agrofundusz
Kredyty klęskowe dla rolników poszkodowanych przez suszę, fot. pixabay

Kredyty klęskowe – susza potrafi mieć druzgoczący wpływ na sytuację niejednego gospodarstwa rolnego. Straty są czasem tak duże, że rolnikom trudno przygotować się na kolejny rok bez wsparcia finansowego.

Na szczęście istnieje możliwość skorzystania z kredytów klęskowych tworzonych z myślą o gospodarzach, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę. ARiMR spłaca za rolników część odsetek, dzięki czemu łatwiej jest poradzić sobie w tej trudnej sytuacji. Kto może ubiegać się o klęskowy kredyt rolniczy i co zrobić, by otrzymać odpowiednie wsparcie?

Kto może ubiegać się o kredyt?

Tego rodzaju kredyty rolnicze przeznaczone są zarówno dla rolników indywidualnych oraz dla mikro, małych, średnich czy dużych przedsiębiorstw. Kredyt klęskowy może więc uzyskać każda osoba będąca rolnikiem i posiadająca gospodarstwo rolne. Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest przedstawienie raportu ze szkody.

Jak wyglądają kredyty klęskowe?

Kredyt klęskowy to forma kredytu preferencyjnego. Część oprocentowania opłacana jest w tym wypadku przez ARiMR. Agencja promuje gospodarstwa ubezpieczające się od skutków pogodowych. Aby jednak móc otrzymać potrzebne wsparcie, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku i spełnienie konkretnych wymogów.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Jakie są warunki uzyskania kredytu klęskowego?

Pierwszym warunkiem uzyskania kredytu klęskowego jest sporządzenie specjalnego protokołu. Protokół ten powinien zawierać opis szkód, które oszacują komisje powołane przez wojewodów. Rolnik powinien udać się do gminy i uzyskać raport na temat tego, jaka wysokość strat miała miejsce w danym gospodarstwie. Właśnie na tej podstawie możliwe będzie zgłoszenie się do banku po kredyt klęskowy.

Jak wypełnić wniosek?

Kolejny krok przy ubieganiu się o kredyt klęskowy to wypełnienie odpowiedniego wniosku. Konieczne jest w tym celu uzupełnienie specjalnego formularza, który został przygotowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument ten znajduje się na stronie internetowej ARiMR, choć istnieje też możliwość otrzymania formularza w banku. W dalszej konieczności potrzebne jest przygotowanie wszystkich innych dokumentów wymaganych przez bank. Również w przypadku kredytów klęskowych konieczne jest bowiem dokonanie oceny zdolności kredytowej. Inaczej jednak niż w przypadku tradycyjnych kredytów, tutaj bank bierze pod uwagę szczególną sytuację, jaką jest zaistniała susza. Oznacza to, że rozpatrując wniosek, bank jest o wiele bardziej wyrozumiały i stara się ograniczać liczbę wymaganych dokumentów do absolutnego minimum. Obowiązkiem rolnika jest przede wszystkim złożenie informacji o gospodarstwie, a także informacji o rodzaju produkcji. Jeśli bank pozytywnie rozpatrzy wniosek i postanowi udzielić kredytu klęskowego, wystarczy już tylko podpisać umowę.

Gdzie można uzyskać kredyty klęskowe?

Obecnie kredyty klęskowe udzielane są przez takie instytucje jak Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A. czy Krakowski Bank Spółdzielczy. Rolnicy mogą ubiegać się także o wsparcie finansowe w wypadku suszy od Banku PEKAO S.A., Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i zrzeszonych w nim Banków Spółdzielczych, a także instytucji SGB-Bank S.A.

Pomoc w uzyskaniu kredytów oferują także firmy specjalizujące się w doradztwie finansowym dla rolników. Doskonałym przykładem jest agrofundusz, firma specjalizująca się w pomocy rolnikom w uzyskaniu kredytów na różne cele.

Tekst: Magdalena Lisek