Na jakie fundusze unijne mogą liczyć polscy rolnicy w marcu 2022

Dotacje dla rolników na fotowoltaikę
Na jakie fundusze unijne mogą liczyć polscy rolnicy w marcu 2022, fot. pixabay

Rozpoczęcie nowego roku łączy się nierozerwalnie z terminami składania nowych wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Już w marcu rolnicy mogą składać wnioski w trzech obszarach. Ministerstwo rolnictwo opublikowało na ten temat stosowny komunikat. O jakie dotacje można się ubiegać w marcu 2022 roku?

Premie dla młodych rolników

Młodzi rolnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności rolniczej, mogą liczyć na wsparcie w wysokości 150 tys. zł. Po spełnieniu określonych warunków, kwota jest  wypłacana w dwóch ratach. W pierwszej będzie to 80% kwoty, w drugiej 20%. Młody rolnik, w myśl przepisów, to osoba, które nie ukończyła 40 lat. Powinna też posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ewentualnie uzupełni je w terminie 36 miesięcy od doręczenia decyzji o przyznaniu dotacji. Konieczne jest, by rolnik najpóźniej 9 miesięcy po terminie doręczenia decyzji o pomocy, zaczął działalność rolniczą, jako jedyny kierujący gospodarstwem. Prawodawca uznaje, że prowadzenie gospodarstwa rolnego rozpoczyna się z dniem, kiedy osoba ubiegająca się o dotacje staje się właścicielem gospodarstwa o powierzchni minimum 1 ha gruntów użytkowych. Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia biznesplanu, który będzie dotyczył przyszłego rozwoju gospodarstwa rolnego. Plan musi być zrealizowany w ciągu trzech lat od wypłaty dotacji, a wartość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć o minimum 10% w stosunku do sytuacji wyjściowej. Dodatkowo, młody rolnik zobowiązuje się: prowadzić gospodarstwo minimum pięć lat od daty pierwszej wypłaty, podlegać ubezpieczeniu społecznemu i prowadzić księgowość uproszczoną w gospodarstwie.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar A i E

Również w marcu ruszają nabory dotyczące programu modernizacji gospodarstw rolnych w obszarach A i E. Wsparcie można otrzymać na wszelkie inwestycje, które są związane z produkcją prosiąt i nawadnianiem w gospodarstwie. W tym pierwszym przypadku dofinansowanie w ubiegłym roku wynosiło max. 900 000 zł. Rolnik, który dokona inwestycji związanej z rozwojem produkcji prosiąt może liczyć na zwrot 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych podczas realizacji inwestycji. Jeśli inwestycja była realizowana przez rolnika młodego (do 40. roku życia) dofinansowanie będzie wynosiło 60% poniesionego wkładu. Również wniosek wspólny kilku rolników może liczyć na 60% zwrotu poniesionych nakładów na inwestycję. Jeśli chodzi o nawadnianie w gospodarstwie, w ubiegłym roku, kwota przyznawana na taką inwestycję wynosiła 100 000 zł na jedno gospodarstwo. Pomoc dotycząca nawadniania gospodarstwa była przyznawana na takich samych zasadach jak w przypadku modernizacji gospodarstwa rolnego w obszarze A, czyli zwrot 50% poniesionych kosztów, a w przypadku młodego rolnika lub wspólnego wniosku kilku rolników – 60% poniesionych kosztów na inwestycję.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Nabór, dotyczący restrukturyzacji małych gospodarstw, odbędzie się na przełomie marca i kwietnia. W ramach dotacji będzie można uzyskać nawet 60 tys. złotych. Celem programu jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w dwóch obszarach: A i B. Obszar A dotyczy działań, które są realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach, które są wyznaczone w związku ze zwalczaniem ASF (afrykańskiego pomoru świń). Obszar B są to pozostałe działania. O pomoc mogą się ubiegać osoby, które posiadają gospodarstwa rolne. Pieniądze można otrzymać tylko raz (dla gospodarstwa lub osoby go prowadzącej) podczas trwania jednej edycji programu. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Agencja przyznała już pieniądze, ale wnioskujący nie otrzymali pieniędzy ze względu na rezygnację beneficjenta. Jeśli sprawa dotyczy małżonków prowadzący wspólne lub odrębne gospodarstwa, dotację może otrzymać tylko jedno z nich. Pomoc jest wypłacana w dwóch transzach: pierwsza to 80% pomocy, druga 20% pomocy. Wnioskujący, zobowiązani są do sporządzenia biznesplanu. W efekcie jego realizacji, wartość ekonomiczna gospodarstwa musi wzrosnąć co najmniej o 20% wartości wyjściowej. Jeśli działania są realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF, plan restrukturyzacji powinien zakładać zaprzestanie produkcji trzody chlewnej, co najmniej do dnia upływu pięciu lat od wypłaty pierwszej raty premii.

Do czerwca 2022 roku pojawi się aż 10 naborów w ramach PROW. Warto na bieżąco śledzić, jakie terminy i zasady obowiązują przy ubieganiu się o pomoc.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Co to jest folia kiszonkarska?