Dzielenie dawki herbicydów – skuteczna metoda zwalczania chwastów

dawki herbicydów
Dzielenie dawki herbicydów – skuteczna metoda zwalczania chwastów, fot. U.S. Department of Agriculture źródło: flickr.com

Dzielenie dawki herbicydów jest popularnym sposobem na zwalczanie chwastów. Opiera się ona na założeniu, że wykonanie od dwóch do maksymalnie czterech zabiegów z użyciem obniżonych dawek preparatów, jest bardziej korzystne niż zastosowanie chwastobójczych środków w jednym zabiegu.

Skuteczność działania środków stosowanych przeciw chwastom nie zależy wyłącznie od ich chemicznego składu. Duży wpływ ma także moment wykonania zabiegu. Rolnikowi trudno określić, kiedy jest odpowiedni moment wzrostu do tego, aby środek mógł zniszczyć wszystkie chwasty. Niepożądane rośliny znajdują się w różnej fazie wzrostu. Rozłożenie jednorazowej dawki na cztery zabiegi zaplanowane w odpowiednich odstępach czasu, zwiększa skuteczność środka chwastobójczego, bo umożliwia usunięcie chwastów, które jeszcze nie osiągnęły stadium pierwszej pary liści w czasie pierwszego zabiegu. Nie jest to jedyna zaleta omawianej metody. 

Dzielenie dawki herbicydów

Metoda dawek dzielonych wcale nie jest prosta do zastosowania. O ile podział dawki na trzy lub cztery części i rozplanowanie terminów (np. 10 – dniowych odstępów) kolejnych zabiegów nie są czymś skomplikowanym, o tyle przestrzeganie terminów i uzyskanie sprzyjającej aury mogą powodować trudności. Rolnik może kierować się prognozą długoterminową, ale prawdopodobieństwo, że się potwierdzi jest niewielkie. Wymagane jest, aby temperatura przy gruncie wynosiła co najwyżej 20 stopni Celsjusza.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Dzielenie dawek zgodne z prawem 

W obecnym stanie prawnym stosowanie metody dawek dzielonych jest dozwolone. W dawnym stanie prawnym było na odwrót – dzielenie dawek było dopuszczalne tylko wtedy, gdy etykieta środka ochrony roślin wyraźnie na to wskazywała. Na zmianę polskich przepisów wpłynęły unijne zalecenia. W świetle aktualnej wiedzy stosowanie omawianej metody jest korzystne dla środowiska i zgodne z założeniami integrowanej ochrony roślin. Niemniej dzielenie dawek nie jest wolne od zagrożeń – nieprawidłowe stosowanie tej metody może doprowadzić do rozwoju odporności szkodliwych organizmów. 

Dlaczego warto? 

Omawiana metoda przyczynia się do ograniczenia zużycia środków ochrony roślin oraz powiązanych z tym kosztów. Do kilku zabiegów jest wykorzystywana część jednej dawki. Po zastosowaniu całości dawki zabieg zwykle trzeba wykonać ponownie. Dzielenie dawek umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie środka chwastobójczego – dzięki tej metodzie okres działania środka jest dłuższy. Omawiana metoda jest też korzystna dla uprawianych roślin, ponieważ dzięki stosowaniu zmniejszonych dawek można uniknąć fitotoksycznego oddziaływania herbicydu.

Tekst: Magdalena Lisek