Pieniądze na instalację PV dla rolnika, czyli dotacje – co można pozyskać?

Dotacje dla rolników na fotowoltaikę
Pieniądze na instalację PV dla rolnika, czyli dotacje – co można pozyskać? fot. pixaby
Prowadzenie własnego gospodarstwa rolnego wymaga nie tylko czasu i zaangażowania, ale jest ono również bardzo energochłonne. Dobrym rozwiązaniem, które proponujemy rolnikom poszukującym zmniejszenia opat za prąd, z jednoczesnym utrzymaniem wydajności pracy na takim samym poziomie jak dotychczas, jest zainwestowanie w instalację fotowoltaiczną. Jest to szczególnie opłacalna opcja, jeśli skorzystasz z jednego z programów dofinansowujących zakup i montaż fotowoltaiki. Skąd i jak pozyskać środki na instalację PV dla rolnika?

Instalacja fotowoltaiczna dla rolnika – dlaczego warto?

Rozwój w obszarze rolnictwa wiąże się z rosnącą automatyzacją, a tym samym ze zwiększającym się zapotrzebowaniem energetycznym. Jednak inwestowaniu w nowoczesne urządzenia nie sprzyjają podwyżki opłat za prąd, które wymagają na rolnikach przeznaczania coraz większych środków finansowych na podstawowe rachunku. I w tym miejscu z pomocą przychodzą panele fotowoltaiczne. Jedną z korzyści z fotowoltaiki dla rolników jest możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną. Produkując własny prąd z odnawialnego źródła energii, jakim jest słońce, mogą oni również zasilać urządzenia niezależnie od dostaw prądu. Ponadto inwestycja w instalację fotowoltaiczną w gospodarstwie rolnym na wsi jest również sposobem na wykorzystanie nieużytków.

Dotacje dla rolników na fotowoltaikę – jakie są opcje?

Jakie możliwości w zakresie dofinansowania fotowoltaiki dla rolnika dostępne są w 2021 roku? Inwestorzy z obszaru rolnictwa, planujący zakup i montaż paneli PV, mogą zdecydować się na jeden z kilku programów wspierających OZE.

Agroenergia

To ogólnopolski program organizowany przez NFOŚiGW, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej w sektorze rolniczym. Agroenergia podzielona jest na dwie części. W ramach jednej z nich wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację do instalacji fotowoltaicznej, także z pompą ciepła i zintegrowanym magazynem energii.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które są właścicielem bądź dzierżawcą nieruchomości rolnych i prowadziły gospodarstwo osobiście co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dotację do jednego z systemów objętych programem, oraz osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych i które przynajmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadziły działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych. Nieruchomości rolne muszą mieć od 1 do 300 ha powierzchni.

W ramach programu rolnicy mogą otrzymać dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 kW i nie przekraczającej 50 kW, w tym również systemów hybrydowych, oraz towarzyszących im magazynów energii elektrycznej.

Składając wniosek o dotację do fotowoltaiki w programie Agroenergia, możesz uzyskać wsparcie finansowe w wysokości:

  • do 20% kosztów kwalifikowanych, i maksymalnie 15 000 zł w przypadku zakupu i montażu paneli PV o łącznej mocy od 10 do 30 kWp,
  • lub do 13% zwrotu kosztów kwalifikowanych i maksymalnie 25 000 zł, jeśli zainstalujesz instalację o mocy od 30 do 50 kWp.

Ponadto osoby, które będą ubiegać się o dofinansowanie instalacji mieszanej, poza wyżej wymienioną kwotą, otrzymają dodatkowe 10 000 zł na pompę ciepła.

Mój Prąd

Dotacje dla rolników na fotowoltaikę – rolnicy mogą również skorzystać z programu Mój Prąd, jednak pod warunkiem, że uzyskane dofinansowanie przeznaczą na instalację fotowoltaiczną, która będzie produkować energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego, a nie działalności rolniczej.

Jeśli złożysz wniosek w ramach programu „Mój Prąd”, w 2021 roku masz szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości 3 000 zł na zakup i montaż instalacji PV o mocy od 2 do 10 kWp.

Czyste Powietrze

W przypadku wysokości kwoty, jaką mogą otrzymać inwestorzy ubiegający się o wsparcie finansowe z „Czystego Powietrza”, to zależna jest ona od wybranej opcji programu i dochodów beneficjenta. Kto nim jest?

  • Osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami domu jednorodzinnego, lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego, posiadającego własną księgę wieczystą, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł. Takie osoby mogą otrzymać dotacji w wysokości od 10 000 do 30 000 zł.
  • Osoby prawne, których przychód jest mniejszy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę, oraz osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, a ich dochody nie wynoszą więcej niż 2 189 zł na jedną osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 1564 w wieloosobowym. Tacy wnioskodawcy otrzymają od 15 000 do 37 000 zł dofinansowania.

W ramach programu możesz otrzymać dotację lub pożyczkę.

Chcesz dowiedzieć się więcej o wspomnianych programach dofinansowujących zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym? Koniecznie zajrzyj do artykułu na blogu N Energii: https://n-energia.pl/dotacje-na-fotowoltaike-dla-rolnikow/.

Fotowoltaika na wsi – inwestycja w rozwój

Nie unikniesz podwyżek prądu, ale możesz zmniejszyć ich wpływ na kierunek i tempo rozwoju Twojego gospodarstwa rolnego, decydując się na inwestycję w fotowoltaikę. Produkcja własnej energii elektrycznej uniezależni Cię od dystrybutora i pozwoli na przeznaczanie środków na to, na co akurat potrzebujesz.

Jeśli więc jesteś rolnikiem i chcesz zainwestować w instalację fotowoltaiczną, zajrzyj na stronę doświadczonej firmy N Energia, która oferuje wsparcie klientom na każdym etapie realizacji inwestycji: https://n-energia.pl/oferta/dla-rolnika/.

Tekst: N Energia