Innowacyjne systemy siewu – elastyczne, wydajne i komfortowe

Siewniki
Innowacyjne systemy siewu – elastyczne, wydajne i komfortowe, fot. Guilhem Vellut źródło: flickr.com

Siewniki to podstawowe urządzenia w gospodarstwach rolnych. Rozwój nowoczesnych technologii w zakresie maszyn rolniczych determinuje zmiany w zakresie uprawy ziemi i siewu.

Na rynku maszyn rolniczych już od kilku lat są dostępne nowoczesne agregaty uprawowo – siewne. Wielofunkcyjne maszyny rolnicze ułatwiają uprawę ziemi i skracają czas potrzebny na wykonanie prac polowych. Agregaty uprawowo – siewne, podobnie jak inne innowacyjne systemy siewu, uchodzą też za bardziej ekonomiczne – koszty zużycia paliwa i robocizny są znacznie niższe w porównaniu z tradycyjnymi metodami siewu.

Agregaty uprawowo – siewne standardowe i kompaktowe

Agregat uprawowo – siewny jest przeznaczony do prac polowych na lekkich i średniozwięzłych glebach. Tego typu maszyny rolnicze zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić współpracę z siewnikiem. Standardowe szerokości robocze agregatów uprawowo – siewnych wynoszą od 2,5 m do 3 m.

Agregaty uprawowo – siewne są dostępne również wersji kompaktowej. Maszyny rolnicze określane jako kompaktowe agregaty uprawowo – siewne konstruuje się z myślą o uprawach przesiewnych. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiają przygotowanie gruntu ornego do optymalnego rozwoju plonów w bardzo precyzyjny sposób.

Kompaktowe agregaty uprawowe są wyposażone w sprzęg do siewnika. Ze względu na konstrukcję można wyróżnić dwa rodzaje takich maszyn:

  • zawieszane kompaktowe agregaty uprawowo – siewne
  • półzawieszane kompaktowe agregaty uprawowo – siewne

Elastyczność omówionych rozwiązań polega na tym, że producenci proponują dodatkowe akcesoria tworzące szeroką i zróżnicowaną ofertę. Poprzez wybór odpowiednich akcesoriów do maszyny rolniczej rolnik może dostosować ją do potrzeb planowanych prac polowych i swoich oczekiwań, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości oferowane przez współczesną technikę rolnicą.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Specjalistyczne siewniki do bezpośredniego siewu

Metoda bezpośredniego siewu pierwotnie stosowana w Stanach Zjednoczonych, dziś jest używana także w Europie. Nic dziwnego, że na europejski rynek maszyn rolniczych trafiają kanadyjskie i amerykańskie maszyny specjalistyczne umożliwiające wykorzystanie tej metody.

Siewniki przeznaczone do bezpośredniego siewu są stale udoskonalane. Wśród ostatnio wprowadzonych rozwiązań można wymienić m.in.:

  • rozwiązania poprawiające precyzję siewu
  • układy dwóch ostrzy mocowanych indywidualnie
  • mocowanie koła ugniatającego za sekcją wysiewającą

Specjalistyczne maszyny rolnicze są związane z pewnymi wydatkami, które jednak mogą szybko się zwrócić. Koszty siewu bezpośredniego są o około 90% niższe w porównaniu z metodą tradycyjną.

Nowoczesne  urządzenia do bezpośredniego siewu mogą być wykorzystywane także podczas prac polowych na gruntach ornych, gdzie warunki glebowe są bardzo trudne. Innowacyjne rozwiązania powodują optymalne umieszczanie nasion w glebie – wraz z nawozem. Precyzyjność siewu zostaje zachowana bez względu na wilgotność gleby.

Wydatki poczynione w celu zakupu nowoczesnych maszyn rolniczych wyposażonych w innowacyjne rozwiązania, takie jak agregaty uprawowo – siewne oraz specjalistyczne siewniki można potraktować jako wydatki o charakterze inwestycyjnym. Zwrot kosztów z nawiązką powinien dokonać się w ciągu około kilku lub kilkunastu lat, w zależności od profilu gospodarstwa rolnego. Komfort prac polowych, wysoka wydajność pracy maszyn rolniczych oraz możliwość dostosowania funkcjonalności wybranej maszyny rolniczej do potrzeb określonej produkcji rolnej to główne korzyści płynące ze stosowania innowacyjnych systemów siewu.

Tekst: Magdalena Lisek