Rodzaje nawozów sztucznych. Jak dbać o prawidłowy wzrost roślin?

Rodzaje nawozów sztucznych
Rodzaje nawozów sztucznych. Jak dbać o prawidłowy wzrost roślin

Nawozy mineralne potocznie nazywane sztucznymi to produkty wzbogacające glebę w niezbędne dla prawidłowego rozwoju składniki pokarmowe. Produkowane są z surowców kopalnych lub wytwarzane w procesach syntezy. Intensywna uprawa roślin wyjaławia, zubaża glebę.

Żeby przywrócić początkową urodzajność, konieczne jest stosowanie nawozów mineralnych, które dostarczają roślinom składników pokarmowych w postaci minerałów. Skład nawozu jest podstawą podziału na nawozy jednoskładnikowe i wieloskładnikowe.

Nawozy mineralne jednoskładnikowe

Nawozy jednoskładnikowe możemy podzielić ze względu na zawartość głównego składnika na azotowe, fosforowe i potasowe. Zawierają w swym składzie jeden lub dwa składniki pokarmowe przez co umożliwiają precyzyjne dawkowanie brakujących pierwiastków co z kolei znacząco podnosi efektywność nawożenia. Typowe dla tej grupy to: nawozy azotowe jak saletrzak i siarczan amonu, nawozy potasowe jak siarczan potasu i nawozy fosforowe jak superfosfat.

Nawozy tej grupy charakteryzują się szybkim i ukierunkowanym działaniem. Mogą być produkowane w różnej postaci zależnie od wymaganej metody aplikacji. Stosowane w rolnictwie, sadownictwie, ogrodnictwie oraz przez hobbystów uprawiających ziemię dla przyjemności.

Nawozy mineralne wieloskładnikowe

Nawozy wieloskładnikowe, nazywane są także nawozami kompleksowymi, zawierają w swoim składzie więcej makroelementów, składników pokarmowych dla roślin. Oprócz azotu, fosforu i potasu dodatkowo jako uzupełnienie mogą zawierać makroskładniki takie jak magnez, siarkę, wapno i mikroelementy jak bor, miedź, żelazo, mangan, molibden oraz cynk. Składniki pokarmowe występują w różnych proporcjach w składzie nawozu. Różna jest również zawartość składników pobocznych takich jak siarka i chlorki.

Skład wieloskładnikowych nawozów mineralnych i ich dostosowanie do określonych grup roślin sprawia, że są wygodne i praktyczne w użyciu.  Możliwe jest stosowanie przedsiewne, jak i pogłówne. Nie ma możliwości przenawożenia jednym ze składników. Stosowanie się do zaleceń producenta odnośnie do terminów i dawek sprawia, że bezpiecznie mogą je stosować nawet mniej doświadczeni hodowcy roślin. Szybkość działania w połączeniu z możliwością dokarmiania dolistnego umożliwia stosowanie interwencyjne w celach ratunkowych. Nawozy wieloskładnikowe występują w formie sypkiej, granulowanej i płynnej.

Czego potrzebują rośliny do prawidłowego rozwoju? 

Żeby rośliny mogły rozwijać się prawidłowo potrzeba kilku podstawowych składników takich jak: odpowiednia wilgotność, dostęp powietrza, odpowiednie nasłonecznienie i podłoże o odpowiedniej zawartości minerałów. Uprawy wyjaławiają glebę i powstaje deficyt niezbędnych składników mineralnych niezbędnych dla prawidłowej wegetacji roślin.

Ziemi uprawnej nie przybywa, więc musimy wyjałowionej glebie dostarczyć odpowiednie pierwiastki chemiczne,  bez których prawidłowy rozwój roślin jest niemożliwy. Dostarczenie składników odżywczych do gleby to zadanie nawozów mineralnych.

Przy wyborze producenta starajmy się wybierać firmy kierujące się zasadami ekologii w produkcji nawozów, takie jak Inco, producenta znanych nawozów Azofoska i Florovit: http://www.inco.pl/dzialalnosci/nawozy-ogrodnicze .

Tekst: GRUPA INCO S.A.

Dlaczego powinno się stosować nawozy siarkowe?