Dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2024 roku. Co się zmieni?

W kalendarzu rolniczym warto zapisać sobie datę 15 marca 2024 roku. To właśnie w tym dniu rozpocznie się nabór wniosków w aplikacji eWniosekPlus, o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych. Sprawdź, o jakie granty możesz się starać oraz, co się zmieniło w porównaniu z ubiegłym rokiem!

Małe gospodarstwa stracą

Idąc za oficjalnym komunikatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w puli dopłat bezpośrednich na 2024 rok nie przewidziano wypłat dla małych gospodarstw rolnych. Od dawna już było wiadomo, że dla tych jednostek gospodarczych, granty były wypłacane jednorazowo, tylko w 2023 roku. Poza tym ARiMR nie przewidziała żadnych większych zmian w systemie dofinansowania gospodarstw rolnych.

O to można wnioskować

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystosowała całą listę, według której rolnicy mogą wnioskować o dopłaty. Są to przede wszystkim granty na podstawie wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna oraz wsparcie finansowe dla młodych rolników. Mowa tu jeszcze o:
Dopłatach do działalności związanej z hodowlą zwierząt takich jak krowy, bydło, owce oraz kozy.’

Grantach dla rolników związanych z uprawą buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek praz ziemniaków skrobiowych. Pieniądze mogą trafić również na rośliny pastewne oraz roślin strączkowych na nasiona.
Pieniądzach na schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów z roślinami miododajnymi i biologiczną ochroną upraw. Dodatkowe fundusze otrzymają również ci, którzy prowadzą produkcję roślinną w systemie Integrowanej Produkcji Roślin. Z tej puli należy się jeszcze za retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

Funduszach na działania związane z rolnictwem węglowym i zarządzaniem składnikami odżywczymi — mowa tu o ekstensywnym użytkowaniu trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt, a także o międzyplonach ozimych lub wsiewkach śródplonowych. Będzie to również opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, a także zróżnicowana struktura upraw. Granty będą przeznaczone też na wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji i stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgów. Na końcu tej listy znajdują się uproszczone systemy upraw, wymieszanie słomy z glebą oraz dbanie o dobrostan zwierząt.

Największe zmiany w ramach ekoschematów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dała również do zrozumienia, że dopłaty na rok 2024 będą zmienione w kontekście ekoschematów. To właśnie w tym obszarze trzeba zwrócić największą uwagę podczas składania wniosków tak, aby nie były wadliwe. W kwestii ekoschematów obszarowych należy zwrócić większą uwagę na możliwość weryfikacji realizacji dwóch praktyk w ramach rolnictwa węglowego.

Chodzi o jednoczesne wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji i stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. W 2024 roku trzeba będzie złożyć oświadczenie o wykonaniu tych praktyki nawet w sytuacji, gdy rolnik nie może wykonać zdjęcia geotagowego.

Kolejna zmiana, to wprowadzenie nowej płatności dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, z tytułu stosowanych ograniczeń w zakresie stosowania antybiotyków. Inna nowość, to konieczność udziału w specjalnym, jednodniowym szkoleniu z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Musi wziąć w niej udział każdy, kto realizuje program dobrostan zwierząt. Wprowadzenie tego szkolenia to efekt działania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o przejściowym wsparciu krajowym obejmującym dwie dziedziny. Pierwsza z nich, to uzupełniającą płatność podstawowa, a druga, to płatność niezwiązana do tytoniu. O te granty można ubiegać się podobnie jak o wyżej omówione, za pomocą aplikacji i wniosku. Warto na bieżąco śledzić wszystkie komunikaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Agnieszka_wieleslow

Fot. Jakub Brabec, unsplash.com

Hodowla bydła mlecznego: kompleksowy przewodnik jak zacząć?