Wsparcie – strumień środków popłynie do gospodarstw rolnych

pomoc dla gospodarstw
Strumień środków popłynie do gospodarstw rolnych na modernizację, fot. Pixabay

Modernizacja rolnictwa jest jednym z podstawowych celów polityki rolnej UE. W ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” polscy producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc finansową.

Nabór wniosków rusza 29 czerwca 2017 r. i będzie trwać aż do 28 lipca. Wnioski można składać w najbliższym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Operacja „Modernizacja gospodarstw rolnych” jest realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Inwestycje objęte wsparciem finansowym

Wsparcie można pozyskać na takie inwestycje, jak:

  • rozwój produkcji bydła mięsnego
  • rozwój produkcji mleka krowiego
  • rozwój produkcji prosiąt

Dofinansowanie jest ograniczone limitami, które nie podlegają łączeniu i wynoszą 900.000 zł w odniesieniu do rozwoju produkcji prosiąt oraz 500.000 zł w odniesieniu do produkcji mleka krowiego i bydła mięsnego w całym okresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Dofinansowanie kosztów już poniesionych

Pomoc finansowa przyznawana w ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie przyznawana w formie dofinansowania już poniesionych kosztów – w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Jeżeli jednak wniosek został złożony przez młodego rolnika, albo wspólnie przez kilku rolników, wysokość dofinansowania wyniesie 60% kosztów kwalifikowanych.

Sposób złożenia dokumentów

Wnioski wraz z załącznikami trzeba złożyć w oddziale regionalnym ARiMR – najczęściej będzie to  najbliższy oddział, jednakże należy się upewnić, czy na pewno jest to oddział właściwy ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Rolnik może też złożyć wniosek z dokumentami za pośrednictwem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek można dostarczyć na jeden z trzech sposobów:

  • złożyć osobiście
  • złożyć przez upoważnioną osobę (trzeba wystawić odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej)
  • wysłać przesyłką poleconą na poczcie (tzw. rejestrowana, trzeba zachować potwierdzenie nadania dokumentów)

W przypadku składania wspólnego wniosku o dofinansowanie trzeba pofatygować się do regionalnego oddziału ARiMR właściwego ze względu na położenie gospodarstw rolnych. Może się zdarzyć, że jedno gospodarstwo będzie leżało na obszarze innego województwa. Nie stanowi to jednak problemu. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć w województwie, w którym znajduje się największa część gospodarstw.

Wsparcie finansowe nie dla każdego gospodarstwa

Wsparcie finansowe zostanie przyznane tylko tym rolnikom, których gospodarstwa posiadają określoną wielkość ekonomiczną. Kryterium to zostało odmiennie ustalone dla poszczególnych rodzajów inwestycji:

  • produkcja prosiąt – od 10.000 euro do 250.000 euro
  • produkcja mleka krowiego i bydła mięsnego – od 10.000 euro do 200.000 euro

Jednakże w przypadku, gdy wniosek jest składany wspólnie przez kilku rolników, wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może wynosić mniej niż 10.000 euro, a suma wartości wszystkich gospodarstw musi być równa co najmniej 15.000 euro. Warunkiem przyznania pomocy finansowej w takim wypadku jest jednak to, aby wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wnioskodawców osiągnęła wartość wynoszącą minimum 10.000 euro. Składanie wspólnych wniosków może się zatem opłacić – przy okazji następnej operacji związanej ze wsparciem finansowym każdy z rolników będzie mógł już złożyć wniosek indywidualnie. Oczywiście wiąże się to także z dodatkowymi korzyściami wykraczającymi poza tego typu formalności, dotyczącymi prowadzenia produkcji rolnej.

Listy kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w ciągu 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków (28.07). Wnioski będą poddane w tym czasie ocenie punktowej, a suma uzyskanych punktów będzie decydującym kryterium o tym, kto i kiedy otrzyma pomoc finansową.

Więcej informacji i załączniki do pobrania znajdziesz na stronie internetowej ARiMR.

Tekst: Magdalena Lisek