Kredyty obrotowe dla rolników – finansuj bieżące wydatki

Kredyty obrotowe dla rolników
Kredyty obrotowe dla rolników – finansuj bieżące wydatki, fot. Pixabay

Kredyty obrotowe dedykowane rolnikom są produktami finansowymi dostępnymi m.in. w bankach spółdzielczych zrzeszonych w SGB SA.

Charakterystyczną cechą kredytu obrotowego jest przeznaczenie środków finansowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na przykład potrzeb sezonowych. Drugą specyficzną cechą jest udzielenie go w ramach prowadzonego rachunku bankowego.

Okres kredytowania do 3 lat

Okres kredytowania w przypadku kredytów obrotowych dla rolników wynosi w zakresie 1 – 3 lat. Nieco inaczej jest w przypadku kredytu płatniczego udzielanego gospodarczym podmiotom (także prowadzącym działalność rolniczą) w razie przejściowego braku środków. Ma on charakter doraźnej pomocy finansowej, a termin spłaty nie przekracza 30 dni. W uzasadnionych przypadkach wynosi on 60 dni. Oprocentowanie kredytu jest zależne od długości okresu kredytowania – może być stałe, albo zmienne (np. liczone według formuły Wibor 3M + marża).

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

 Kredyty obrotowe dla rolników  elastyczny produkt finansowy wymaga zabezpieczenia

Kredyt obrotowy może być wykorzystany jednorazowo lub w transzach – tak samo można go spłacać, w ratach, albo jednorazowo. Wydaje się, że ma on charakter elastyczny i jest bardzo dogodny dla kredytobiorcy. Niemniej należy przygotować się na obowiązek udzielenia zabezpieczenia. Warto pokrótce przyjrzeć się zabezpieczeniom, jakie najczęściej są wymagane przez banki oferujące kredyty obrotowe rolnikom.

 Formy zabezpieczeń są dogodne – głównie dla banku

Zdecydowanie odradzamy udzielanie zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco. Wspomniany dokument jest papierem wartościowym – wystarczy, że bank skieruje się z nim do sądu, aby w bardzo krótkim czasie uzyskać nakaz zapłaty i rozpocząć postępowanie egzekucyjne – postępowanie odbywa się w trybie uproszczonym. Gwarancja innego banku jest z kolei dodatkowym kosztem (trzeba bankowi – gwarantowi zapłacić), podobnie jak kaucja. Wśród zabezpieczeń rzeczowych można wymienić jeszcze blokadę środków na rachunku bankowym, ustanowienie hipoteki, albo zastaw na rzeczach ruchomych (np. maszynach, pojazdach) lub prawach. Z kolei przykładem zabezpieczenia osobowego jest poręczenie – ale dziś już raczej nikt nie chce pełnić roli poręczyciela. Najczęściej wykorzystywanymi zabezpieczeniami są hipoteka, zastaw oraz blokada środków na rachunku bankowym.

Wymagana dokumentacja wykracza poza „minimum formalności”

Banki oferujące kredyty obrotowe dla producentów rolnych niestety nie mogą reklamować swoich produktów jako udzielanych przy zachowaniu „minimum formalności”. Lista wymaganych dokumentów jest bardzo długa – na taki kredyt mogą liczyć spółki zajmujące się produkcją rolną i rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Osoba ubiegająca się o taki kredyt musi zebrać plik zaświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów wymaganych przez bank – każdy bank ma różne wymagania odnośnie do dokumentacji. Na jej podstawie dokonuje się oceny zdolności kredytowej, a następnie podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu bądź decyzję odmowną.

Tekst: Magdalena Lisek