Wycena szkód łowieckich

Wycena szkód łowieckich
Wycena szkód łowieckich , fot. Pixabay

Kiedy przed Bożym Narodzeniem w 2016 r. rząd zapowiedział zmiany w zakresie wyceny szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, rolnicy czekali z nadzieją na 2017 r. Czekają nadal. 

Dopiero 2018 r. przyniesie rzeczywiste zmiany. W styczniu 2018 r. odbędą się szkolenia pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Mogą wziąć w nich udział także inne osoby świadczące profesjonalne usługi w zakresie doradztwa (m.in. prawnicy specjalizujący się w prawie łowieckim). W 2018 r. powstanie też fundusz odszkodowawczy. Obowiązek oszacowania szkód będzie spoczywał na komisjach działających przy wojewodzie.

Fundusz odszkodowawczy dla rolników

Fundusz odszkodowawczy, z którego będą wypłacane odszkodowania dla rolników będzie zasilany przez wpłaty myśliwych i dotacje z budżetu państwa. Opłaty uiszczane przez myśliwych miałyby charakter podstawowy. Ich wysokość miała być ustalana w oparciu o liczbę zwierząt łownych wynikającą z rocznego planu. Dotacja z budżetu państwa miałaby z kolei charakter zapasowy – byłaby  wpłacana dopiero wtedy, gdy zabrakłoby środków finansowych na wypłatę odszkodowań.

W 2017 r. szkody szacowały koła łowieckie

Choć zmiany miały wejść już w 2017 r., nadal obowiązywały stare zasady. Rolnicy czekając na wprowadzenie nowych zasad wyceny i wypłaty odszkodowań nadal byli zmuszeni respektować wyceny przygotowywane przez koła łowieckie. Państwa nie było stać na zasilenie funduszu odszkodowawczego – kwotę dofinansowania szacowano na 30 mln złotych. Bez funduszu niemożliwe było wprowadzenie nowych zasad, więc „dobra zmiana” w tym zakresie została wstrzymana.

Nic nie jest pewne

Zanim wejdą w życie zmiany z 2017 roku, może się jeszcze wiele zmienić. W okresie tzw. biegunki legislacyjnej jest to bardzo możliwe – tym bardziej, że pojawił się pomysł, aby szacowaniem szkód zajęły się nie komisje przy wojewodzie, ale Lasy Państwowe.