Dofinansowanie utylizacji folii rolniczej

folia rolnicza
Dofinansowanie utylizacji folii rolniczej, fot. pixabay

Folia rolnicza

W produkcji rolniczej folia jest bardzo często używana. Niestety, nie jest to materiał wolny od wad. Najważniejszy problem dotyczy jej utylizacją. Powszechnie się uważa, że folia rolnicza jest produktem jednorazowego użytku. Co zrobić z folią rolniczą, która nie może być powtórnie wykorzystana? Ten problem dotyczył wielu rolników, na szczęście znalazł rozwiązanie w postaci programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej”, którego druga edycja zostanie uruchomiona 28 czerwca 2021 roku. Za program odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pierwsza edycja programu została uruchomiona w 2019 roku i zaczęła się od pilotażu, który objął siedem gmin, by z czasem rozszerzyć się na całą Polskę. W pierwszej edycji podpisano umowy na ponad 42 mln złotych. Sukces i zainteresowanie gmin spowodowały uruchomienie drugiej edycji. Program w rzeczywisty sposób odpowiada na realne problemy rolnictwa. Wiele gospodarstw rolnych boryka się z ogromną ilością poprodukcyjnych odpadów plastikowych, z którymi nie wiadomo co do końca zrobić.

Cele programu

Celem podstawowym jest sfinansowanie usunięcia z gospodarstw wiejskich odpadów z tworzyw sztucznych, głównie folii rolniczej. Pozbycie się takich odpadów jest dość kosztowne i zwyczajnie nie ma ich gdzie przekazać. Celem długofalowym jest uruchomienie mechanizmów, dzięki którym zostanie przygotowany odpowiedni system zagospodarowania tego typu odpadów. Jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich, którym na sercu leży ochrona naturalnego środowiska.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Szczegóły programu

Gminy i związki międzygminne mogą od 28 czerwca do 15 września 2021 roku składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu. Jak czytamy w założeniach – jednorazowo będzie finansowane usunięcie odpadów sztucznych z rolnictwa. Dotyczy to głównie transportu, unieszkodliwienia lub ich odzysku. Całościowy budżet ma się zamknąć w kwocie 25 mln. Pod terminem odpady kryją się następujące elementy:

  • folia rolnicza,
  • siatki i sznurki do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach sztucznych i typu big-bag.

Dotacja ma pokryć do 100% kosztów, jednak kwota nie może przekraczać 500 zł za 1 Mg usuwanych odpadów. Przewiduje się, że w ramach 2. edycji uda się zagospodarować około 50 tys. ton odpadów, które zalegają w gospodarstwach rolnych i stanowią poważny problem.

O czym należy pamiętać by folia rolnicza została zutylizowana?

Rolnikom powinno zależeć, by gminy, na terenie których mieszkają, wzięły udział w programie. Warto to sprawdzić i dopingować opieszałych. Termin składania wniosku przez gminy upływa 15 września br. Wszystkie umową będą podpisywane do końca marca 2022 roku. Wydatkowanie środków pieniężnych będzie trwało do listopada 2022 roku. Wielokrotnie, ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, padała w związku z programem deklaracja, że jest to działanie jednorazowe. Należy mieć tylko nadzieje, że omawiany program da asumpt do inicjowania rozwiązać, które problem utylizacji folii rolniczych rozwiązałby systemowo.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Co to jest folia kiszonkarska?