Leasing w gospodarstwie rolnym

leasing
Leasing jest formą finansowania wykorzystywaną przez przedsiębiorców. Nie ma żadnych przeszkód, aby nie mógł być wykorzystany także przez rolników., fot. Flazingo Photos źródło: flickr.com

Leasing jest formą finansowania wykorzystywaną przez przedsiębiorców. Nie ma żadnych przeszkód, aby nie mógł być wykorzystany także przez rolników.

Leasing w gospodarstwie rolnym dotyczy maszyn rolniczych. Forma finansowania zakupu maszyn rolniczych jest instytucją prawa handlowego pośrednią między zakupem a najmem. Podstawą prawną jest umowa leasingu zawierana między rolnikiem (leasingobiorcą) a firmą leasingową (leasingodawcą).

Firmy leasingowe chcą współpracy z rolnikami

Rynek maszyn rolniczych dynamicznie się rozwija, ale innowacyjne urządzenia nie są dostępne w cenach osiągalnych przez zdecydowaną większość polskich rolników. Opcja zakupu maszyny  rolniczej zwykle jest niemożliwa do osiągnięcia.

Drugą możliwością jest najem maszyny rolniczej. Problem w tym, że wśród używanych maszyn raczej nie ma innowacyjnych rozwiązań. Niewiele przedsiębiorstw specjalizujących się w najmie maszyn rolniczych proponuje szeroką ofertę.

Przedstawione wyżej okoliczności wpłynęły na ukształtowanie się potrzeby rozszerzenia oferty firm leasingowych o maszyny rolnicze. Podobne tendencje można zauważyć na rynku maszyn leśnych. Oferty firm leasingowych dotyczące wymienionych wyżej grup maszyn są skierowane głównie do rolników i przedsiębiorstw komunalnych, a także do przedsiębiorstw świadczących usługi rolnicze.

Leasing na miarę potrzeb

Leasing polega na tym, że firma leasingowa przekazuje rzecz do używania leasingobiorcy, który co miesiąc płaci raty. Jedna rata obejmuje:

  • część ceny rzeczy
  • prowizję dla firmy leasingowej

Firma leasingowa posiada kapitał – nabywa określoną rzecz od producenta (chyba że sama jest producentem), a następnie przekazuje ją klientowi.

Klasyczna forma leasingu wykorzystywana między przedsiębiorcą lub konsumentem a firmą leasingową, przedstawiona w Kodeksie cywilnym w omawianym przypadku została odpowiednio zmodyfikowana, zgodnie z zasadą swobody umów. Dostosowanie oferty do potrzeb jej adresatów to konieczność. Leasingodawcy proponują rolnikom raty w wysokości równej, sezonowej lub degresywnej. Wybór należy do leasingobiorcy. Formalności są ograniczone do minimum,  okres leasingu może wynosić nawet do 84 miesięcy w przypadku nowych maszyn, a w przypadku używanych nawet do kilkunastu lat.

Co można „wziąć w leasing”?

Oferta maszyn rolniczych, które mogą być przedmiotem umowy leasingu powinna być podana na stronie internetowej lub w broszurach informacyjnych firmy leasingowej. Najczęściej leasingowanymi maszynami rolniczymi są m.in.:

  • ciągniki rolnicze
  • kombajny
  • ładowacze rolnicze
  • agregaty uprawowe
  • prasy do belowana

Przed zawarciem umowy leasingu należy uważnie zapoznać się z jej treścią zwracając uwagę szczególnie na swoje prawa i obowiązki względem firmy leasingowej. Dotyczą one m.in. ubezpieczenia maszyny rolniczej, odpowiedzialności za jej uszkodzenia i skutków niepłacenia rat w terminie.

Leasing jest nowoczesną i atrakcyjną metodą finansowania działalności  gospodarczej i rolniczej. Mogą korzystać z niego nie tylko przedsiębiorcy, ale również rolnicy indywidualni. Leasing w gospodarstwie rolnym w ciągu kolejnych lat powinien stawać się coraz bardziej popularny, choć zależy to od wzrostu wiedzy i świadomości prawnej osób prowadzących takie gospodarstwa. Firmy leasingowe dwoją się i troją dostosowując oferty leasingu maszyn rolniczych do aktualnych potrzeb potencjalnych klientów.

Tekst: Magdalena Lisek

Do czego służy włóka łąkowa i czym kierować się przy zakupie?