Zaraza ziemniaka

Zaraza ziemniaka jest jedną z najgroźniejszych i bardzo trudnych do całkowitego zwalczenia chorób roślinnych. Po raz pierwszy odnotowano ją w Stanach Zjednoczonych w 1843 roku, w okolicach Filadelfii. Już dwa lata później trafiła do Europy. Przypuszcza się, że została zawleczona na statku wraz z transportem sadzeniaków, które zostały przeznaczone dla belgijskich rolników. Wystąpienie zarazy […]

Agrofagi występujące w uprawie buraka cukrowego 

Burak cukrowy jest drugim na świecie źródłem cukru. W naszej strefie klimatycznej dzierży niepodważalną palmę pierwszeństwa. Jest to roślina okopowa, którą znano już w starożytnej Grecji. Pierwotnie hodowano ją w ogrodach lub na polach, ale wykorzystywano same liście. Są przypuszczenia, że przetwarzano je w tak samo jak szpinak. Na początku XVI wieku […]

Agroleśnictwo – powrót do sprawdzonych praktyk rolniczych

Od wieków współistnienie gruntów rolniczych i leśnych było czymś naturalnym. Nasi przodkowie często sadzili drzewa na miedzach, a bydło wypasali na polanach leśnych. Do dzisiaj zresztą owce są wypasane na halach. Czymś oczywistym była integracja drzew z systemami uprawnymi i hodowlanymi. Oczywiście nikt wtedy nie przypuszczał, że realizuje agroleśnictwo, a […]

Mulcz – sposób na ochronę i produktywność gleby

Nowe rozwiązania w rolnictwie Unii Europejskiej w coraz szerszym zakresie związane są z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. Zaleca się m.in. stosowanie uproszczonych systemów upraw, mających chronić glebę i zwiększających jej produktywność. Uproszczone systemy upraw są punktowane w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, z zastrzeżeniem, iż po zbiorze przedplonu […]

Rola międzyplonu w praktyce rolnictwa zrównoważonego

Międzyplon, dawniej zwany poplonem, to rośliny jednogatunkowe lub wielogatunkowe uprawiane między dwoma plonami głównymi. Innymi słowy na polach, które poza sezonem są nieużywane dla upraw zasadniczych, sadzone są rośliny, których zadaniem jest poprawić jakość gleby, zwiększyć jej żyzność, a jednocześnie wpłynąć na zwiększenie plonu głównego. Jest to praktyka znana w […]

Bakteriozy roślin – jak bronić upraw?

Bakteriozy to choroby organizmu roślinnego wywołane przez bakterie. Drobnoustroje chorobotwórcze są szczególnie niebezpieczne pod koniec lata, kiedy pada i jest wietrznie, a także podczas deszczowania upraw. Wiele bakterii żyje w glebie, na resztkach roślin, w strefie przykorzennej. Mogą też znajdować się na powierzchni i wewnątrz nasion, na bulwach, cebulkach, kłączach. […]

Nieinfekcyjne choroby roślin

Choroby roślin nie zawsze są spowodowane patogenem. Bardzo często, za zmiany zachodzące w tkankach i wyglądzie roślin, odpowiadają czynniki środowiskowe takie jak: niekorzystne warunki atmosferyczne, czynniki glebowe, niedobór lub nadmiar składników pokarmowych, trujące związki chemiczne w glebie, powietrzu i wodzie. Istotne w przypadku nieinfekcyjnych chorób roślin jest to, że nie […]

Choroby roślin wywołane przez lęgniowce

Jeszcze do niedawna lęgniowce były klasyfikowane jako grzyby, bo ich obecność na roślinach powoduje podobne objawy i uszkodzenia. Obecnie są wyróżniane jako grzybopodobne protisty i dzielone ze względu na sposób odżywiana. Z jednej strony mamy saprofity odżywiające się martwą materią, a z drugiej strony pasożyty – które przyczyniają się do […]

Wirusowe choroby roślin

Wirusowe choroby roślin są poważnym zagrożeniem dla upraw rolnych i ogrodniczych. Wirusy mogą przenosić się z rośliny na roślinę za pomocą wektorów, takich jak owady, grzyby, nematody lub woda. Wirusy mogą powodować różne objawy, takie jak zniekształcenia liści, plamy, mozaiki, karłowatość lub obumieranie roślin. Niektóre wirusy mogą być bardzo trudne […]

Grzybowe choroby roślin – rodzaje, rozpoznanie, sposoby zwalczania

Grzybowe choroby roślin są wywoływane przez grzyby saprotroficzne i grzyby pasożytnicze. Stanowią one dużą grupę chorób powodujących poważne straty w rolnictwie i leśnictwie. Warto poznać najpopularniejsze rodzaje chorób grzybowych, umieć je rozpoznać i znać skuteczne sposoby zwalczania. Plamistość liści – jak zwalczać? Plamistość liści jest jedną z najczęstszych chorób grzybowych, […]

1 2 3 11