Refundacja kosztów dezynfekcji i pomoc dla hodowców ryb

pomoc dla gospodarstw
Refundacja kosztów dezynfekcji i pomoc dla hodowców ryb, fot. pixabay

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało o wejściu w życie z dniem 10 grudnia 2015 roku rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W związku z tym, że rozporządzenie weszło w życie można od dnia 10.12.2015 do dnia 14.12.2015 r składać dodatkowe wnioski o pomoc w dwóch przypadkach:

  1. o 300 zł na 1 ha mogą ubiegać się podatnicy rolni, których gospodarstwa położone są na terenach gmin dotkniętych suszą  (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich), a którzy w 2015 r. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach położonych na terenach w/wym gmin.
  2. o pomoc de minimis (wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego) mogą ubiegać się producenci rolni, którzy prowadzą chów świń (sus scrofa) na terenach objętych programem bioasekuracji. O pomoc można ubiegać się niezależnie od liczby chowanych zwierząt w ramach rekompensaty kosztów zakupu:
  • sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • mat dezynfekcyjnych,
  • produktów lub środków do przeprowadzenia zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,
  • odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
  • wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie przed dostępem zwierząt domowych.

Wnioski należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

źródło: MRiRW

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika