Przechowywanie plonów buraka cukrowego

Plony buraka cukrowego czekają na nabywców. Co zrobić żeby surowiec nie przemarzł?

burak cukrowy

Plony buraka cukrowego czekają na nabywców. Co zrobić żeby surowiec nie przemarzł?

Nawet najlepsze plony buraka cukrowego nie gwarantują uzyskania dobrej ceny z powodu dużych strat na masie i jakości surowca w czasie przechowywania korzeni na pryzmach. Z roku na rok wydłuża się czas oczekiwania na odbiór buraka cukrowego przez koncerny. Przechowywanie plonów na pryzmach może być fatalne w skutkach. Wystarczy, że pogoda nie będzie sprzyjać, a rolnicy mogą stracić sporą część surowca.

Jak przechowywać buraka cukrowego

Po to by ograniczyć straty masy i jakości buraka cukrowego należy stosować się do następujących wytycznych:

  • trzeba wyrównać ziemię pod pryzmę,
  • pryzmę zlokalizować w miejscu dogodnym do załadunku i transportu,
  • podjazd pod pryzmę nie może ulegać rozmiękczeniu np. w trakcie długotrwałych i ulewnych deszczów,
  • buraki cukrowe przed złożeniem na pryzmie muszą być zdrowe, oczyszczone z chwastów i liści, oraz zanieczyszczeń mineralnych,
  • na pryzmie powinny znaleźć się tylko zdrowe korzenie, nieprzegniłe i nieprzemarznięte,
  • pryzma winna mieć wielkość odpowiadającą szerokości roboczej doczyszczarki,

Burak cukrowy okryty włókniną

Jeżeli temperatura spadnie poniżej 10°C należy buraki cukrowe leżące na pryzmie okryć włókniną. Można to też zrobić natychmiast po wykopkach. Przy niskich temperaturach ( w okolicy 0°C ) dobrze jest zabezpieczyć dolne partie pryzmy słomą.

Codziennie należy kontrolować stan składowanych korzeni buraka cukrowego. Szczególnie trzeba uważać na odpowiednie zabezpieczenie plonu przy porywistych, zimnych wiatrach.

Specjaliści z Grupy Südzucker Polska przypominają, że „formalnie od 23 listopada rozpoczynamy przechowalnictwo buraka i zalecamy okrycie wszystkich pryzm przeznaczonych do odbioru po 1 grudnia specjalną włókniną. Pierwsze wypłaty premii związanej z prawidłowym okryciem mogą nastąpić od 1 grudnia (zasada min. 7 dni okrycia)”.

Premia za opóźniony odbiór

Bardzo ważną informacją dla rolników chcących starać się o uzyskanie premii za opóźniony odbiór, naliczanej od 1 grudnia, jest zapis Porozumienia Regionalnego, który mówi o konieczności udokumentowania okrycia pryzmy włókniną. W tym celu będzie sporządzany protokół z kontroli okrycia pryzm.

fot. flickr.com autor: stanze

Rozdzielacze hydrauliczne do ciągników