Przechowywanie plonów buraka cukrowego

Plony buraka cukrowego czekają na nabywców. Co zrobić żeby surowiec nie przemarzł?

Przechowywanie plonów buraka cukrowego
Przechowywanie plonów buraka cukrowego, fot. flickr.com autor: stanze

Plony buraka cukrowego czekają na nabywców. Co zrobić żeby surowiec nie przemarzł?

Nawet najlepsze plony buraka cukrowego nie gwarantują uzyskania dobrej ceny z powodu dużych strat na masie i jakości surowca w czasie przechowywania korzeni na pryzmach. Z roku na rok wydłuża się czas oczekiwania na odbiór buraka cukrowego przez koncerny. Przechowywanie plonów na pryzmach może być fatalne w skutkach. Wystarczy, że pogoda nie będzie sprzyjać, a rolnicy mogą stracić sporą część surowca.

Jak przechowywać buraka cukrowego

Po to by ograniczyć straty masy i jakości buraka cukrowego należy stosować się do następujących wytycznych:

  • trzeba wyrównać ziemię pod pryzmę,
  • pryzmę zlokalizować w miejscu dogodnym do załadunku i transportu,
  • podjazd pod pryzmę nie może ulegać rozmiękczeniu np. w trakcie długotrwałych i ulewnych deszczów,
  • buraki cukrowe przed złożeniem na pryzmie muszą być zdrowe, oczyszczone z chwastów i liści, oraz zanieczyszczeń mineralnych,
  • na pryzmie powinny znaleźć się tylko zdrowe korzenie, nieprzegniłe i nieprzemarznięte,
  • pryzma winna mieć wielkość odpowiadającą szerokości roboczej doczyszczarki,

Burak cukrowy okryty włókniną

Jeżeli temperatura spadnie poniżej 10°C należy buraki cukrowe leżące na pryzmie okryć włókniną. Można to też zrobić natychmiast po wykopkach. Przy niskich temperaturach ( w okolicy 0°C ) dobrze jest zabezpieczyć dolne partie pryzmy słomą.

Codziennie należy kontrolować stan składowanych korzeni buraka cukrowego. Szczególnie trzeba uważać na odpowiednie zabezpieczenie plonu przy porywistych, zimnych wiatrach.

Specjaliści z Grupy Südzucker Polska przypominają, że „formalnie od 23 listopada rozpoczynamy przechowalnictwo buraka i zalecamy okrycie wszystkich pryzm przeznaczonych do odbioru po 1 grudnia specjalną włókniną. Pierwsze wypłaty premii związanej z prawidłowym okryciem mogą nastąpić od 1 grudnia (zasada min. 7 dni okrycia)”.

Premia za opóźniony odbiór

Bardzo ważną informacją dla rolników chcących starać się o uzyskanie premii za opóźniony odbiór, naliczanej od 1 grudnia, jest zapis Porozumienia Regionalnego, który mówi o konieczności udokumentowania okrycia pryzmy włókniną. W tym celu będzie sporządzany protokół z kontroli okrycia pryzm.

Tekst: Magdalena Lisek

Rozdzielacze hydrauliczne do ciągników