Będzie łatwiej złożyć wniosek o dopłatę – innowacyjna e-aplikacja od 2018 r.

Od 2018 r. sporo się zmieni w zakresie sposobu składania wniosków o dopłaty. Rolnicy będą mogli złożyć dokumenty korzystając z intuicyjnej e – aplikacji.
Będzie łatwiej złożyć wniosek o dopłatę – innowacyjna e-aplikacja od 2018 r., grafika MRiRW

Od 2018 r. sporo się zmieni w zakresie sposobu składania wniosków o dopłaty. Rolnicy będą mogli złożyć dokumenty korzystając z intuicyjnej e – aplikacji.

Projekt dotyczy płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Będą mogły być one składane tylko w formie elektronicznej, czemu ma służyć aplikacja e-wniosek. Nad projektem czuwa Ministerstwo Rolnictwa.

Zgodnie z unijnymi wymaganiami 

Projekt ustawy zakładający obowiązkowe korzystanie ze wspomnianej już aplikacji to odpowiedź na wymagania stawiane przez Komisję Europejską. KE wydała rozporządzenie wykonawcze nakładające na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia takich zmian. Forma elektroniczna ma usprawnić przepływ wniosków i całą procedurę – zarówno z perspektywy unijnych urzędników, jak i rolników. Ciężar zadbania o to, aby aplikacja działała sprawnie spoczywa na polskiej administracji. 

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Papierowa wersja tylko w razie konieczności 

Doskonale wiemy, że czasami systemy informatyczne zawodzą. W przypadku, gdy rolnik nie będzie mógł złożyć wniosku za pomocą e-aplikacji, złożenie dokumentów w formie papierowej będzie jak najbardziej dopuszczalne. 

Oświadczenia zamiast wniosków 

Jeżeli stan gospodarstwa rolnego wnioskodawcy nie zmienił się, wystarczy złożyć oświadczenie. Przed 2018 r. nie było to możliwe. Od 2018 r. procedura wnioskowania o przyznanie płatności zostanie znacznie ułatwiona. Proces obsługi wniosków będzie uproszczony, a tym samym i przyspieszony. Termin składania oświadczeń jest wcześniejszy niż termin składania wniosków.

Zgodnie z zapewnieniami administracji, decyzje zostaną wydane w takim terminie, który umożliwi wypłatę wsparcia najpóźniej 30 czerwca.

Tekst: Magdalena Lisek