Kukurydza – jak zabezpieczyć uprawy?

Kukurydza - jak zabezpieczyć uprawy przed szkodnikami i chorobami
Kukurydza – jak zabezpieczyć uprawy przed szkodnikami i chorobami?, fot. pixabay

Jak zabezpieczyć kukurydzę skoro plantatorzy mają świadomość, że plantacje już od siewów są narażone na choroby i inwazję szkodników. Specjaliści wyliczyli, że kukurydzę może atakować około stu gatunków roślinożernych szkodników. Do najniebezpieczniejszych zalicza się: drutowce, mszyce, ploniarki zbożówki, przędziorka, rolnice, stonkę kukurydzianą, a także – ptaki i dziki. Uważa się jednak, że najbardziej niebezpieczne dla plantacji są choroby, głównie grzybowe. Aby dobrze zabezpieczyć uprawy kukurydzy, należy stosować kompleksową ochronę. Najlepsze efekty będą wtedy, kiedy jednocześnie zastosuje się metody: agrotechniczną, biologiczną, chemiczną i hodowlaną.

Agrotechniczne zabezpieczenie kukurydzy przed chorobami

Kukurydza jest atakowana przez liczne patogeny chorobotwórcze, które zimują na resztkach pożniwnych, nieużytkach sąsiadujących z plantacjami, a także w glebie. Podobnie jest z niektórymi szkodnikami. Nicienie i ślimaki zimują w słomie kukurydzianej i glebie. Wiosną są już gotowe do szukania żywiciela. To wszystko powoduje, że konieczne jest stosowanie zmianowania. Im dłużej na tej samej ziemi sieje się kukurydzę, tym szerszy jest zasób patogenów. Zmianowanie stosuje się co dwa, trzy lata, zwłaszcza w rejonach szczególnie narażonych na występowanie chorób i szkodników. Udowodniono np. że dzięki zmianowaniu przerywany jest cykl rozwojowy stonki ziemniaczanej, a ponadto ograniczone jest masowe występowanie drutowców, pędraków, rolnic. Ważnym aspektem agrotechnicznego zabezpieczenia upraw kukurydzy jest termin siewu. W przypadku kukurydzy wskazany jest siew wczesny, chociaż gleba powinna być już ogrzana.

To pozwoli na wzmocnienie rośliny zanim pojawią się pierwsze patogeny. Do siewu powinno się wybierać odpowiednie odmiany. Na rynku są dostępne ziarna odporne na wiele patogenów. Ponieważ wiadomo, że na wielu gatunkach chwastów wstępne żerowanie zaczynają liczne szkodniki, np. mszyce, stonka kukurydziana, a także rozwijają się patogeny, np. rdza kukurydzy, należy bezwzględnie ograniczyć zachwaszczenie. Zabiegi trzeba przeprowadzać dość wcześniej, by rośliny zaliczane do chwastów nie zdążyły uwolnić zarodników. Kiedy kukurydza zostanie już zebrana, wszystkie resztki pożniwne powinny być rozdrobnione. To na nich żeruje wiele patogenów i szkodników. Im większy obszar, na którym dokonuje się takich czynności, tym większa szansa na sukces w ograniczaniu działania wielu agrofagów, np. omacnicy.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Metoda biologiczna zabezpieczenia kukurydzy

Jest to metoda skuteczna przy ograniczaniu szkodliwości omacnicy prosowianki. Do zwalczania omacnicy stosuje się biopreparaty zawierające pasożyty jaj omacnicy, bakterie i wyciągi z traw. Ich zadaniem jest stworzenie szkodnikowi po wylocie niekorzystnych warunków do zasiedlania i żerowania na roślinach. Bakterie mają pobudzać w roślinach naturalne systemy chroniące przed uszkodzeniami.

Ochrona chemiczna kukurydzy

Uprawom kukurydzy zagraża wiele chorób nękających także uprawy zbożowe. Do najczęściej występujących chorób zaliczamy: fuzariozę, drobną plamistość liści, żółtą plamistość liści, rdzę kukurydzy. Każda z wymienionych chorób pojawia się w różnych okresach wegetacji, dlatego tak trudno jest stosować ochronę chemiczną. Warto pamiętać, że ograniczenie chorób kukurydzy powinno być połączone z ochroną przed szkodnikami. Jeśli liście kukurydzy są zdrowe, a ich tkanki nie uszkodzone, tym większa jest szansa, że patogeny nie będą mogły wniknąć w strukturę liści. Chemiczną ochronę kukurydzy stosuje się wykorzystując fungicydy nalistne. Zarejestrowane preparaty ograniczają choroby liści, a jeden dodatkowo – kolb kukurydzy.

Metoda hodowlana ochrony kukurydzy przed chorobami i szkodnikami

Plantatorom kukurydzy w celu ochrony ich zbiorów polecana jest również ochrona hodowlana, która polega na odpowiednim doborze odmian. Oczywiście nie ma takiej odmiany kukurydzy, która w 100% byłaby odporna na agrofagi. Niemniej można dobrać takie odmiany, które lepiej sobie radzą z wystąpieniem głowni guzowatej, fuzariozy, omacnicy prosowianki. Jeśli na danym terenie wyjątkową aktywność przejawia ploniarka zbożówka warto wybrać kukurydzę, która charakteryzuje się wysokim wzrostem początkowym.

Jak zabezpieczyć kukurydzę – połączenie różnych metod

Doświadczeni plantatorzy wiedzą, ze tylko połączenie różnych metod w walce z chorobami i szkodnikami kukurydzy może przynieść sukces. Człowiek, dzięki wiedzy i doświadczeniu nie pozostaje bezsilny.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Kredyt skupowy dla rolnika