Terminy naboru wniosków o pomoc finansową już znane

nabór wniosków o pomoc finansową
Terminy naboru wniosków o pomoc finansową już znane, fot. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zaktualizował harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach programów dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020. 

Harmonogram został zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W lutym wnioski złożyli rolnicy, którym zależało na dofinansowaniu  ramach Modernizacji gospodarstw rolnych w obszarze d. Dla obszarów a, b i c termin wyznaczono na czerwiec. To tylko jeden z wielu przykładów możliwości wnioskowania o pomoc finansową.

Pomoc dla eko – rolników

Rolnicy zainteresowani ekologicznymi metodami prowadzenia gospodarstwa mogą składać wnioski od 15 marca do 15 maja 2018 r. Termin dotyczy dofinansowania w ramach takich działań, jak:

  • Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów
  • Działanie rolno – środowiskowo – klimatyczne
  • Rolnictwo ekologiczne
  • Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

Dla spóźnialskich przewidziano dodatkową możliwość złożenia wniosku po upływie terminu, ale w ciągu maksymalnie 25 dni kalendarzowych. Za każdy dzień roboczy opóźnienia płatność zostanie obniżona o 1% należnej kwoty.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

 

Programy wzmacniające przedsiębiorczość

Od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketing produktów rolnych. Nabór wniosków o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (niepowiązane ze zmianą przedmiotu działalności z powodu ASF) został zaplanowany na czerwiec 2018 r.

Rozwój gospodarstw rolnych

Młodzi rolnicy mogą składać wnioski o premie finansowe w maju 2018 r. Najbardziej aktywny pod tym względem będzie wrzesień 2018 r. Na ten miesiąc zostały zaplanowane nabory wniosków w ramach operacji:

  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
  • Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
  • Inwestycje zapobiegające niszczeniu potencjału produkcji rolnej

Rok zostanie zamknięty naborem wniosków o dofinansowanie rozwoju gospodarstw w ramach operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN.

Tekst: Magdalena Lisek