Jak starać się o dofinansowanie do lasów prywatnych?

Jak starać się o dofinansowanie do lasów prywatnych
Jak starać się o dofinansowanie do lasów prywatnych?, fot. pixabay

O tym, że las jest dobrem narodowym i trzeba dbać, by jak największa powierzchnia naszego kraju była zalesiona, nie trzeba nikogo przekonywać. Obserwowane zmiany klimatyczne na świecie pokazują, że jedynie natura pomoże nam przetrwać na planecie. 22 listopada 2021 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie do lasów prywatnych.

Beneficjenci dofinansowania

O dofinansowanie mogą wystąpić właściciele lub współwłaściciele prywatnych lasów, których powierzchnia wynosi od 0,1 ha do 40 ha. Wiek drzewostanu powinien mieścić się w widełkach: 11-60 lat. Dotyczy to lasów, dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu ewentualnie lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określają decyzje starosty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie jest przyznawane dla powierzchni leśnych, gdzie realizowane są określone inwestycje. W związku z tym można je otrzymać na:

  1. Przebudowę drzewostanu gatunkowego. Takie działania mogą polegać na wprowadzenie drugiego piętra drzewostanu, w sytuacji, kiedy średni wiek gatunku dominującego na danym terenie mieści się w widełkach 30-50 lat. Dopuszczalne jest też dolesienie drzewostanu w przypadku, kiedy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 21 do 60 lat, a także na zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu w wypadku, kiedy średni wiek gatunku dominującego wynosi od 30 do 60 lat.
  2. Założenie remizy. W tym miejscu warto przypomnieć, że remiza jest skupiskiem krzewów i drzew lub miejscem w lesie, które jest obsadzone roślinnością. Jest ona zakładana jako miejsce przeznaczone dla zwierząt leśnych. Spełnia funkcję osłony, miejsce żeru i rozrodu. Remiza powinna być terenem ogrodzonym o obszarze minimum 10 arów, na którym rosną gatunki o znaczeniu biocenotycznym, tzn. połączone ze sobą wzajemnymi zależnościami oraz konkurencją międzygatunkową i wewnątrzgatunkową. Średni wiek gatunku dominującego powinien mieścić się w przedziale 30-60 lat.
  3. Wykonanie czyszczenia późnego w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku dominującego zawiera się w amplitudzie od 11 do 20 lat. Czyszczenie późne jest zabiegiem pielęgnacyjnym, mającym na celu poprawę warunków drzewom zdrowym, które w przyszłości będą stanowić zasadniczy zrąb drzewostanu. Dokonywane jest zazwyczaj przez wycinanie chorych i ekonomicznie nieopłacalnych osobników.
  4. Zabiegi ochronne przed zwierzyną, które polegają np. na ogrodzeniu remizy lub zabezpieczaniu drzewek osłonkami lub repelentami.

W obecnej edycji rozszerzono zakres pomocy na przebudowę gatunkową drzewostanu. W poprzednich edycjach można było otrzymać wsparcie na dolesianie w drzewostanach uszkodzonych w wyniku procesu chorobowego. W obecnej edycji istniej możliwość otrzymania wsparcia na dolesianie drzewostanu, który został zniszczony przez zwierzynę, szkodniki lub niekorzystne warunki atmosferyczne.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Wysokość dofinansowania

Jak zawsze, właścicieli lasów prywatnych interesuje kwota dofinansowania, jaką można uzyskać. W tym przypadku dofinansowanie jest zróżnicowane i zależy od rodzaju inwestycji. Pomoc zaczyna się od 8,82 zł za metr bieżący, kiedy inwestor grodzi remizę, a kończy na 14 213 zł za na hektar w przypadku dolesiania na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°. W przypadku wprowadzenia podszytu, pomoc zaczyna się od 4610 zł/ha do 5210 zł/ha. Szczegółowe kwoty pomocy można sprawdzić na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i w domenie www.gov.pl

Terminy i miejsce składania wniosku

Wnioski były przyjmowane od 22 listopada, a ostateczny termin ich złożenia upływa 31. grudnia 2021 roku. Beneficjenci mogą je składać poprzez:

  • biura powiatowe ARiMR, znajdujące się na terenie zamieszkania lub siedziby właściciela lasu – liczy się data złożenia wniosku,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej – liczy się data nadania przesyłki w placówce.

Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty:

  1. kopię planu inwestycji, potwierdzoną przez nadleśniczego sporządzającego plan;
  2. dokument potwierdzający własność lasu;
  3. zgodę na realizację planowanej inwestycji wyrażoną przez: pozostałych właścicieli, małżonka, którego grunt jest własnością.

Warto zainteresować się dofinansowaniem, gdyż można uzyskać realną pomoc finansową na lasy będące własnością prywatną.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Co to jest folia kiszonkarska?