Teledetekcja jako sposób na kontrolę upraw rolnych

teledetekcja
Teledetekcja jako sposób na kontrolę upraw rolnych, fot. pixabay

Teledetekcja jest rodzajem badań wykonywanych przy wykorzystaniu czujników. Nowoczesne technologie umożliwiają między innymi ocenę prędkości wiatru na powierzchni ziemi, a także jakość i ilość plonów.

Współcześnie teledetekcja jest coraz szerzej wykorzystywana w rolnictwie. Za jej pomocą można efektywniej i szybciej znaleźć obszary upraw nierozwijające się prawidłowo, dotknięte wadami w okresie wegetacji. Teledetekcja umożliwia również regulowanie braków w nawożeniu, wykorzystanie potencjału plonotwórczego w uprawach i stosowanie nawozów mineralnych wyłącznie w okresach zapotrzebowania na określone minerały, a nawet wykrycie szkodników w uprawach.

Dowody strat i ich przyczyn

Rolnicy coraz częściej korzystają z teledetekcji również w przypadku poniesienia strat, np. spowodowanych huraganem, deszczem nawalnym, gradem, suszą czy też zwierzyną łowną. Pomiary dokonane w ramach tego typu badań pozwalają na wykazanie rozmiaru szkód i ich przyczyn. Wyniki pomiarów stanowią bardzo ważny dowód w przedsądowym postępowaniu o wypłatę odszkodowania, a w razie odmowy wypłaty odszkodowania można wykorzystać je w procesie sądowym.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Wysoki koszt i mała dostępność

Problemem w rozpowszechnieniu zastosowania teledetekcji w gospodarstwach rolnych w Polsce jest ich wysoki koszt i stosunkowo mała dostępność. Na rynku funkcjonuje niewiele podmiotów oferujących usługi na rzecz rolnictwa, przez co są one mało konkurencyjne. Poza tym, większości polskich gospodarstw rolnych, które prowadzą produkcję rolną na niewielką skalę, nie stać na korzystanie z nowoczesnych technologii.

Korzyści ze stosowania teledetekcji

Wykorzystanie teledetekcji w rolnictwie przynosi jednak wymierne rezultaty, na które jednak trzeba poczekać. Z jednej strony teledetekcja pozwala kontrolować uprawy, z drugiej – pomocniczo służy w walce o odszkodowania spowodowane przez zwierzynę łowną i kataklizmy. Niemniej w dłuższej perspektywie może przynieść także korzyści w postaci ograniczenia nawożenia i paliwa. Większość rolników kontroluje uprawy samodzielnie, poprzez objazd pól uprawnych.

Teledetekcja przynosi sektorowi rolniczemu gotowe, ultranowoczesne rozwiązania, które pozwolą na bardziej wiarygodne i skuteczne udokumentowanie ewentualnych strat, a jednocześnie wyeliminowanie z zadań producentów rolnych czasochłonnych i kosztownych kontroli upraw przeprowadzanych w tradycyjny sposób.

Tekst: Magdalena Lisek