Europejski Zielony Ład wpłynie na sektor rolnictwa

Europejski Zielony Ład wpłynie na sektor rolnictwa
Europejski Zielony Ład wpłynie na sektor rolnictwa, fot. pixabay

Europejski Zielony Ład (ang. Green Deal) jest koncepcją przekształcenia Europy w kontynent, który będzie neutralny dla klimatu oraz chroniący środowisko naturalne w sposób korzystny dla obywateli, gospodarki i planety. Brzmi to jak mrzonka, ale ta strategia to prawdopodobnie ostatnia szansa, aby zapobiec katastrofalnym wizjom szkód w środowisku naturalnym.

W ramach Green Deal zostaną podjęte działania mające na celu m.in. obniżenie emisyjności sektora energii, renowacje budynków w kierunku ograniczenia zużycia energii, wspieranie ekologicznych rozwiązań w przemyśle, a także dalsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Energia ze źródeł odnawialnych bardziej dostępna

Green Deal z pewnością wpłynie na wzrost zainteresowania obywateli i producentów odnawialnymi źródłami energii, co w dalszej perspektywie może przyczynić się do poprawy dostępności społeczeństwa, w tym małych gospodarstw rolnych do urządzeń pozwalających na pozyskiwanie i gromadzenie energii ze źródeł odnawialnych.

Dla niektórych gospodarstw rolnych nieunikniony wzrost cen energii elektrycznej, gazu i węgla będzie oznaczał konieczność zastosowania energii ze źródeł odnawialnych, dlatego o inwestycjach w tym kierunku warto zacząć myśleć już teraz.

Wzrost popytu na biopaliwa

Niewiele gospodarstw rolnych zajmuje się produkcją biopaliw, tymczasem ten sektor energetyki OZE ma przed sobą przyszłość, choćby dlatego, że w ramach Green Deal Unia Europejska będzie dążyć do wprowadzania czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. Dla producentów rolnych rozszerzenie działalności o produkcję biopaliw (zwłaszcza w przypadku produkcji rzepaku i innych roślin oleistych) będzie sposobem na uzyskanie dodatkowych dochodów.

Zmiany w budownictwie

Obecnie budownictwo pasywne i energooszczędne ma ekskluzywny charakter. Na rynku brakuje rozwiązań, które byłyby dostępne dla wszystkich obywateli, bez względu na status finansowy. W związku z Green Deal sytuacja może ulec zmianie. Co więcej, gospodarstwa rolne, które w najbliższym czasie mają być modernizowane, mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania, jeżeli projektowane zmiany będą zgodne z ideą Green Deal. Energooszczędne budynki gospodarcze dla większych producentów rolnych to konieczność, z uwagi na rosnące ceny energii, pociągające za sobą coraz mniejszą opłacalność chowu i hodowli.

Strategia Green Deal to zielone światło dla proekologicznych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki, w tym także w rolnictwie. Strategia będzie wyznaczała kolejne decyzje i kształt unijnego ustawodawstwa przez kolejne dekady. Najwyższy czas zrozumieć, że ekologia zdecydowanie idzie w parze z ekonomią – przynajmniej w XXI wieku napędzanym katastroficznymi wizjami zmian klimatycznych i szkód wyrządzanych w środowisku naturalnym, które w niektórych rejonach świata już stały się smutną codziennością.

Tekst: Magdalena Lisek