Europejski Zielony Ład wpłynie na sektor rolnictwa

Europejski Zielony Ład wpłynie na sektor rolnictwa

Europejski Zielony Ład (ang. Green Deal) jest koncepcją przekształcenia Europy w kontynent, który będzie neutralny dla klimatu oraz chroniący środowisko naturalne w sposób korzystny dla obywateli, gospodarki i planety. Brzmi to jak mrzonka, ale ta strategia to prawdopodobnie ostatnia szansa, aby zapobiec katastrofalnym wizjom szkód w środowisku naturalnym.

W ramach Green Deal zostaną podjęte działania mające na celu m.in. obniżenie emisyjności sektora energii, renowacje budynków w kierunku ograniczenia zużycia energii, wspieranie ekologicznych rozwiązań w przemyśle, a także dalsze ograniczenie emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

Energia ze źródeł odnawialnych bardziej dostępna

Green Deal z pewnością wpłynie na wzrost zainteresowania obywateli i producentów odnawialnymi źródłami energii, co w dalszej perspektywie może przyczynić się do poprawy dostępności społeczeństwa, w tym małych gospodarstw rolnych do urządzeń pozwalających na pozyskiwanie i gromadzenie energii ze źródeł odnawialnych.

Dla niektórych gospodarstw rolnych nieunikniony wzrost cen energii elektrycznej, gazu i węgla będzie oznaczał konieczność zastosowania energii ze źródeł odnawialnych, dlatego o inwestycjach w tym kierunku warto zacząć myśleć już teraz.

Wzrost popytu na biopaliwa

Niewiele gospodarstw rolnych zajmuje się produkcją biopaliw, tymczasem ten sektor energetyki OZE ma przed sobą przyszłość, choćby dlatego, że w ramach Green Deal Unia Europejska będzie dążyć do wprowadzania czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego. Dla producentów rolnych rozszerzenie działalności o produkcję biopaliw (zwłaszcza w przypadku produkcji rzepaku i innych roślin oleistych) będzie sposobem na uzyskanie dodatkowych dochodów.

Zmiany w budownictwie

Obecnie budownictwo pasywne i energooszczędne ma ekskluzywny charakter. Na rynku brakuje rozwiązań, które byłyby dostępne dla wszystkich obywateli, bez względu na status finansowy. W związku z Green Deal sytuacja może ulec zmianie. Co więcej, gospodarstwa rolne, które w najbliższym czasie mają być modernizowane, mają większe szanse na uzyskanie dofinansowania, jeżeli projektowane zmiany będą zgodne z ideą Green Deal. Energooszczędne budynki gospodarcze dla większych producentów rolnych to konieczność, z uwagi na rosnące ceny energii, pociągające za sobą coraz mniejszą opłacalność chowu i hodowli.

Strategia Green Deal to zielone światło dla proekologicznych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki, w tym także w rolnictwie. Strategia będzie wyznaczała kolejne decyzje i kształt unijnego ustawodawstwa przez kolejne dekady. Najwyższy czas zrozumieć, że ekologia zdecydowanie idzie w parze z ekonomią – przynajmniej w XXI wieku napędzanym katastroficznymi wizjami zmian klimatycznych i szkód wyrządzanych w środowisku naturalnym, które w niektórych rejonach świata już stały się smutną codziennością.