biogazownie
Finanse

Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie budową biogazowi rolniczych i małych elektrowni wodnych. Na razie dopiero „gonimy” w tym zakresie Europę, bo np. w Niemczech jest już ponad siedem tysięcy biogazowi, a w Polsce niewiele ponad trzysta. Niemniej, polscy rolnicy, zaczynają rozumieć potrzebę ich powstawania i poszukiwane są nisko oprocentowane pożyczki […]

rolniczy handel detaliczny
Prawo dla rolnika

Rolniczy handel detaliczny

Żyjemy w czasach i w tym rejonie świata, że nie brakuje nam żywności. Ponieważ oferta jest bardzo szeroka, klienci poszukują coraz częściej produktów wysokiej jakości, oryginalnych, świeżych, spełniających wysokie wymagania zdrowotne i smakowe, a także świeżych. To wszystko zapewnia im rolniczy handel detaliczny. RHD jest taką formą działalności, dzięki które […]

Porównanie warunków umów dzierżawy pod fotowoltaikę
Prawo dla rolnika

Porównanie warunków umów dzierżawy pod fotowoltaikę

W ostatnim czasie właściciele nieruchomości na których możliwa jest budowa farm fotowoltaicznych dostają mnóstwo ofert wydzierżawienia nieruchomości. Właściciele otrzymują często kilka ofert oraz kilka wzorów umów dzierżawy nieruchomości pod elektrownie fotowoltaiczne. Stają przed dylematem, z którym inwestorem zawrzeć umowę dzierżawy nieruchomości pod elektrownię fotowoltaiczną. Stawki oferowanych czynszów dzierżawy są dosyć […]

Kredyty obrotowe dla rolników
Prawo dla rolnika

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa – sześciokrotny wzrost kosztów powinien być przestrogą

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w stosunkach między rolnikami jest ekwiwalentem korzyści, których właściciel nieruchomości został pozbawiony przez obciążenie gruntu. Rolnik, któremu nieruchomość nie została wydana, np. po upływie terminu dzierżawy, ma prawo do rynkowych stawek wynagrodzenia, które ustala w toku postępowania sąd. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy […]

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Hodowla zwierząt

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

W ostatnich tygodniach dość głośno dyskutuje się nad projektem Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ma ona zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowy projekt wzbudza dość duże kontrowersje, zwłaszcza wśród zainteresowanych hodowców i rolników. Przepisy w tym […]

Dokumentacja nawożenia azotem w gospodarstwie rolnym
Nawozy

Dokumentacja nawożenia azotem w gospodarstwie rolnym

Unia Europejska prowadzi wiele działań o charakterze ekologicznym, których efektem ma być ochrona naturalnych zasobów Ziemi. Działania te koncentrują się również w obszarze rolnictwa. Eksperci europejscy w dziedzinie rolnictwa uważają, że w wielu przypadkach nawożenie jest przeprowadzane w sposób nieprawidłowy. Szczególnie dotyczy to nawożenia azotem. W związku z tym rolnicy […]

cesja umowy dzierżawy gruntu
Prawo dla rolnika

Cesja umowy dzierżawy gruntu rolnego Skarbu Państwa – kiedy jest możliwa?

Rolnik, który dzierżawi grunt rolny od Skarbu Państwa, nie może bez uzgodnienia z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa dokonać cesji tej umowy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i jego zgoda jest w tym przypadku niezbędna. Cesja umowy dzierżawy polega na tym, że w miejsce dotychczasowego dzierżawcy wstępuje […]

Wapnowanie gleby
Prawo dla rolnika

Zasady gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – rolnicy indywidualni mają pierwszeństwo

Zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zostały ustalone w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (dalej jako: u.g.n.r.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.g.n.r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze wydzierżawienia […]

1 2 3 4