Dzierżawa gruntu rolnego – korzyści i zagrożenia

Posiadacz gospodarstwa rolnego chcący rozszerzyć zakres upraw roślin, albo potrzebuje dodatkowych pastwisk lub łąk na potrzeby hodowli zwierząt, nie musi nabywać nieruchomości rolnych na własność. Alternatywą dla zakupu nieruchomości jest dzierżawa, która znacznie mniej obciąża budżet gospodarstwa rolnego. Umowa dzierżawy może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej. Zarówno wydzierżawiający, […]

Restrukturyzacja gospodarstw rolnych po polsku – jakie możliwości oferuje rolnikom polskie prawo?

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r., poz. 33, dalej jako: u.r.z.p.) przewiduje zasady i warunki restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne. Z instytucji przewidzianych w ustawie mogą korzystać m.in. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające […]

Budowa budynku gospodarczego – co o tym mówi prawo?

Trudno sobie wyobrazić sprawnie funkcjonujące gospodarstwo rolne bez budynku gospodarczego. Wykonywanie niektórych prac w gospodarstwie, przechowywanie narzędzi i sprzętu – te i inne jeszcze funkcje budynku gospodarczego wskazują na jego przydatność. Zachodzi jednak pytanie, czy na wybudowanie takiego obiektu w gospodarstwie rolnym potrzeba pozwolenia czy wystarczy samo zgłoszenie? Na podstawie […]

Wsparcie na budowę biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie budową biogazowi rolniczych i małych elektrowni wodnych. Na razie dopiero „gonimy” w tym zakresie Europę, bo np. w Niemczech jest już ponad siedem tysięcy biogazowi, a w Polsce niewiele ponad trzysta. Niemniej, polscy rolnicy, zaczynają rozumieć potrzebę ich powstawania i poszukiwane są nisko oprocentowane pożyczki […]

Rolniczy handel detaliczny

Żyjemy w czasach i w tym rejonie świata, że nie brakuje nam żywności. Ponieważ oferta jest bardzo szeroka, klienci poszukują coraz częściej produktów wysokiej jakości, oryginalnych, świeżych, spełniających wysokie wymagania zdrowotne i smakowe, a także świeżych. To wszystko zapewnia im rolniczy handel detaliczny. RHD jest taką formą działalności, dzięki które […]

Porównanie warunków umów dzierżawy pod fotowoltaikę

W ostatnim czasie właściciele nieruchomości na których możliwa jest budowa farm fotowoltaicznych dostają mnóstwo ofert wydzierżawienia nieruchomości. Właściciele otrzymują często kilka ofert oraz kilka wzorów umów dzierżawy nieruchomości pod elektrownie fotowoltaiczne. Stają przed dylematem, z którym inwestorem zawrzeć umowę dzierżawy nieruchomości pod elektrownię fotowoltaiczną. Stawki oferowanych czynszów dzierżawy są dosyć […]

Bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w stosunkach między rolnikami jest ekwiwalentem korzyści, których właściciel nieruchomości został pozbawiony przez obciążenie gruntu. Rolnik, któremu nieruchomość nie została wydana, np. po upływie terminu dzierżawy, ma prawo do rynkowych stawek wynagrodzenia, które ustala w toku postępowania sąd. Nieco inaczej jest w przypadku, gdy […]

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – w ostatnich tygodniach dość głośno dyskutuje się nad projektem nowej Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Ma ona zastąpić obowiązującą obecnie ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Nowy projekt wzbudza dość duże […]

Dokumentacja nawożenia azotem w gospodarstwie rolnym

Dokumentacja nawożenia azotem w gospodarstwie rolnym – Unia Europejska prowadzi wiele działań o charakterze ekologicznym, których efektem ma być ochrona naturalnych zasobów Ziemi. Działania te koncentrują się również w obszarze rolnictwa. Eksperci europejscy w dziedzinie rolnictwa uważają, że w wielu przypadkach nawożenie jest przeprowadzane w sposób nieprawidłowy. Szczególnie dotyczy to […]

1 2 3 5