Budowa budynku gospodarczego – co o tym mówi prawo?

Budowa budynku gospodarczego
Budowa budynku gospodarczego – co o tym mówi prawo?, fot. pixabay

Trudno sobie wyobrazić sprawnie funkcjonujące gospodarstwo rolne bez budynku gospodarczego. Wykonywanie niektórych prac w gospodarstwie, przechowywanie narzędzi i sprzętu – te i inne jeszcze funkcje budynku gospodarczego wskazują na jego przydatność. Zachodzi jednak pytanie, czy na wybudowanie takiego obiektu w gospodarstwie rolnym potrzeba pozwolenia czy wystarczy samo zgłoszenie? Na podstawie przepisów z 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, doszło do kilku ważnych zmian w prawie budowlanym, które są również korzystne dla rolników.

Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

Wielu inwestorom pozwolenie na budowę kojarzy się ze skomplikowaną procedurą, związaną z gromadzeniem dokumentów, wypisów, zgód, opinii. Wiele osób, już na wstępie, było bombardowanych informacjami o skomplikowanej procedurze. Na szczęście to już przeszłość. Od kilku lat można zauważyć tendencję do upraszczania procedur związanych z budową nie tylko domów jednorodzinnych, ale i innych obiektów budowlanych. Oczywiście, nie oznacza to, że można budować wszystko i wszędzie. Ustawodawca stara się jednak wyjść naprzeciw oczekiwaniom inwestorów i upraszcza wymagania. Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany, które zwalniają nie tylko z konieczności wystąpienia o pozwolenie na budowę, ale nawet z samego zgłoszenia. Ta ostatnia zmiana dotyczy budynków gospodarczych, które uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach funkcjonującej już działki siedliskowej i są bezpośrednio związane z produkcją rolną.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Budynek gospodarczy bez pozwolenia i zgłoszenia – ograniczenia

Rolnicy mogą wybudować wiatę, garaż lub budynek gospodarczy nie tylko bez pozwolenia ale nawet i bez zgłoszenia jego budowy na 21. dni przed planowaną inwestycją. Oczywiście, są pewne ograniczenia, a dotyczą one głownie rolników prowadzących duże gospodarstwa rolne. Rolnik może bez zezwolenia i zgłoszenia wybudować budynek gospodarczy lub inny obiekt małej architektury tylko wtedy, kiedy powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m2, a rozpiętość konstrukcyjna nie jest większa niż 4,8 m, a dodatkowo jest to budowa zagrodowa na działce siedliskowej. Tutaj pojawia się  termin „siedlisko”, który nie został sprecyzowany prawnie. Na mocy wyroku sądowego, który wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu ( 24 styczeń 2013 r.), określono jednak, że siedlisko jest terenem prywatnym, na którym jest usytuowany dom będący miejscem zamieszkania rolnika i jego rodziny oraz zaspokajane są w nim elementarne potrzeby życiowe. Natomiast pojawiający się drugi termin „zabudowa zagrodowa” w interpretacji tego samego sądu oznacza siedlisko z zabudowaniami gospodarczymi.

Budynki gospodarcze – kiedy potrzebne jest zgłoszenie?

Istnieją okoliczności, które wymagają zgłoszenia budowy budynku gospodarczego. Dotyczy to działek niezabudowanych i innych niż w budowie zagrodowej. W takim przypadku inwestor musi zgłosić budowę na 21. dni przed rozpoczęciem zaplanowanej inwestycji. Przypomnijmy, że zawiadomienie dotyczy budynków gospodarczych, których powierzchnia nie przekracza 35 m2. Dodatkowo liczba tego typu obiektów nie może być większa niż dwa na każde 500 m2 powierzchni działki.

Co warto wiedzieć o zgłoszeniu zamiaru budowy?

Jeśli inwestor, w świetle przepisów prawa budowlanego, powinien zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy budynku gospodarczego, musi tego dokonać w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatowego. Co ważne, w tym przypadku nie trzeba być właścicielem danego terenu. Wystarczy dzierżawa, lecz stosowne zapisy dotyczące budowy, powinny być zawarte w umowie o dzierżawę. W zgłoszeniu należy zapisać informacje o czasie rozpoczęcia prac, rodzaju, zakresie i sposobie ich wykonywania. Należy też dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową, na której będzie wskazane miejsce wykonywania robót. Starostwo ma prawo, w ciągu 21. dni. zgłosić sprzeciw wobec zaplanowanych robót budowlanych. Zmienione prawo budowlane jest dużym ułatwieniem dla rolników, posiadaczy małych gospodarstw rolnych. W przypadku dużych budynków gospodarczych, (powyżej 35 m2) rolnik musi wystąpić o pozwolenie na budowę.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska