Kredyt dla rolnika na spłatę cywilnoprawnych zobowiązań i inne preferencyjne produkty finansowe

kredyt dla rolnika 2
Kredyt dla rolnika na spłatę cywilnoprawnych zobowiązań i inne preferencyjne produkty finansowe, fot.źródło: flickr.com fot. Manel Zaera

Kredyt dla rolnika – pod koniec 2016 r. SGB Bank SA uruchomił linię kredytów preferencyjnych na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Kredyty mogą być udzielane nawet w wysokości do 5 mln zł.

SGB Bank SA udziela kredytów m.in. producentom mleka, producentom owoców i warzyw, czy też producentom trzody chlewnej. O kredyt może ubiegać się rolnik, którego przychody nie są wystarczające, aby mogły sfinansować zobowiązania cywilnoprawne powstałe w okresie 7.08.2014 – 30.04.2016.

Maksymalnie 5 mln zł na gospodarstwo!

Linia kredytów uruchomiona przez SGB SA w porozumieniu z ARiMR dotyczy produktów finansowych w wysokości do 5 mln zł. Górna granica kredytu odnosi się do gospodarstwa rolnego lub do działu specjalnego produkcji rolnej. Jednocześnie, kwota kredytu nie może być wyższa niż kwota zobowiązań. Preferencyjność tego kredytu przejawia się w tym, że oprocentowanie kredytu wynosi 2,5%, ale przez pierwsze dwa lata okresu spłaty rolnik spłaca odsetki w wysokości 1%, a pozostałe 1,5% odsetek jest spłacane przez ARiMR.

Nie tylko SGB SA oferuje kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

Aneks do umowy o współpracy umożliwiający uruchomienie kolejnej linii kredytów preferencyjnych został podpisany również przez BGŻ BNP Paribas SA oraz przez bank BPS SA. W przypadku tych banków górna granica wysokości kwoty kredytu również wynosi 5 mln zł. Tak samo wygląda też rozłożenie spłaty odsetek przez pierwsze dwa lata okresu kredytowania. Po upływie 2 lat cała rata jest spłacana przez kredytobiorcę.

Wkład własny niewymagany, ale kwotę pomniejsza się o pożyczkę

W przypadku kredytu preferencyjnego na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych bank nie wymaga od producenta rolnego wkładu własnego. Niemniej rolnik, który skorzystał z nieoprocentowanej pożyczki na spłatę należności publicznoprawnych na rzecz budżetu państwa, może skorzystać z kredytu preferencyjnego pomniejszonego o jej kwotę.

Kredyty z dopłatami do oprocentowania – na zakup użytków rolnych i nie tylko

Rolnicy poszukujący dodatkowej formy finansowania wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego powinni stale śledzić zmiany w zakresie oferty kredytów z dopłatami do oprocentowania – ARiMR oferuje nie tylko dopłaty do kredytów na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych! Wśród tzw. kredytów z dopłatą można wymienić także kredyty na zakup użytków rolnych, na realizację inwestycji w rolnictwie lub w rybactwie śródlądowym, a także na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych.

Kredyty z częściową spłatą kapitału

Wyjątkową propozycją skierowaną do młodych rolników – na zakup użytków rolnych – są kredyty z częściową spłatą kapitału. Żeby skorzystać z takiej możliwości trzeba spełnić szereg warunków formalnych, ale warto spróbować przed skorzystaniem z kredytu bankowego bez „proszenia o pomoc” ARiMR.

Tekst: Magdalena Lisek