Zalety elastycznego zbiornika na gnojowicę

zbiornik na gnojowicę
Zalety elastycznych zbiorników na gnojowice, fot. PHU MiM

Zbiornik na gnojowicę – gospodarstwa rolne nastawione na hodowlę stają przed wyzwaniem prawidłowego przechowywania odchodów zwierzęcych. Gnojowica może być wykorzystywana jako niezwykle wartościowy nawóz naturalny, jednak sposób jej zagospodarowania zawsze musi być bezpieczny dla środowiska.

Nieprawidłowy sposób przechowywania gnojowicy niesie ze sobą poważne zagrożenia dla środowiska, dlatego w tej kwestii obowiązują konkretne normy prawne – mówi ekspert z PHU MiM. Rolnik składujący gnojowicę, musi stosować rozwiązania zapobiegające jej wyciekowi do gleby, a także rozprzestrzenianiu się gazów.

Problemy z tradycyjnym zbiornikiem na gnojowicę

Tradycyjnym sposobem przechowywania gnojowicy jest budowa zbiorników z betonu i stali. Niestety, jest to rozwiązanie wymagające dużego nakładu czasu i pracy, a także podatne na korozję i niszczenie.

Dodatkowo, takie zbiorniki muszą być zabezpieczone na dnie tworzywem sztucznym, które może ulegać uszkodzeniom, a tym samym szybko utracić zdolność pełnienia swojej roli. Zbiorniki betonowe wymagają również zaopatrzenia w odpowiednie zadaszenie, ograniczające emisję gazów.

Elastyczny zbiornik na gnojowicę

Wybór elastycznych zbiorników do przechowywania gnojowicy jest rozwiązaniem, które pozwala wyeliminować praktycznie wszystkie problemy towarzyszące zbiornikom betonowym.

Zbiorniki elastyczne produkuje się w całości z nieprzepuszczalnych, odpornych na uszkodzenia mechaniczne tkanin. Takie zbiorniki to gwarancja doskonałej szczelności, bez konieczności stosowania dodatkowego zadaszenia. Skutecznie chronią nawóz przed wyciekiem do gleby, a także przed emisją gazów do atmosfery, dzięki czemu eliminują przykry zapach, towarzyszący przechowywaniu gnojowicy w tradycyjny sposób.

Łatwy montaż i transport zbiornika

Ustawienie elastycznego zbiornika na gnojowicę nie wymaga prowadzenia mokrych prac budowlanych i jest możliwe zarówno w budynkach, jak i na otwartej przestrzeni. Jedynym warunkiem rozłożenia zbiornika jest wyrównanie podłoża i wyłożenie jej ochronną warstwą, np. folią. Po całkowitym opróżnieniu zbiorniku można go z łatwością złożyć i przetransportować w celu ponownego użytkowania w dowolnym miejscu.

Pełne bezpieczeństwo przechowywania gnojowicy

Doskonała szczelność elastycznych zbiorników na nawóz naturalny daje pewność zabezpieczenia przed przedostawaniem się gnojowicy do gleby i wód gruntowych, ma jednak jeszcze inne zalety. Konstrukcja takich zbiorników daje też gwarancję uniknięcia niebezpiecznych wypadków związanych z wtargnięciem zwierząt czy dzieci.

Elastyczne zbiorniki na gnojowice, ze względu na niekwestionowaną wygodę użytkowania są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem. Zbiorniki dostępne są w różnych pojemnościach, a ich żywotność szacuje się na kilkadziesiąt lat. Zużyte zbiorniki elastyczne można poddawać recyklingowi.

Tekst: PHU MiM

Poidło dla kur – jakie najlepsze?