Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastąpi ARR i ANR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zastąpi ARR i ANR, fot. Kancelaria Premiera

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa został powołany na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. To oznacza zakończenie funkcjonowania ARR i ANR. Czy będzie lepiej?

Od 1 września 2017 r. Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych zostaną zlikwidowane na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. 2017 r., poz. 623).

Ich zadania zostaną przejęte przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (dalej jako: KOWR). Po co takie zmiany? Czemu ma służyć zlikwidowanie dwóch jednostek i utworzenie jednej? Zmiany, które już niebawem wejdą w życie, są umotywowane głównie ograniczeniem kosztów i zminimalizowaniem biurokracji. W opinii wnioskodawców KOWR ma wpłynąć na poprawę jakości obsługi nie tylko beneficjentów, czyli głównie rolników, ale także kontrahentów, np. banki.

Centrala i Oddziały Terenowe

Struktura KOWR będzie złożona z osiemnastu jednostek organizacyjnych – Centrali oraz siedemnastu Oddziałów Terenowych. Na każde województwo będzie przypadał jeden taki oddział, z wyjątkiem województwa zachodnio – pomorskiego, gdzie 1 września zaczną funkcjonować dwa Oddziały Terenowe z uwagi na dość duży obszar tego regionu.

Zadania płatnicze przejmie ARiMR

Zadania płatnicze spoczywające dotychczas na ARR i ANR od 1 września 2017 r. będą wykonywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Celem tej zmiany jest ułatwienie rolnikom uzyskania finansowej pomocy. ARiMR ma oddziały regionalne w każdym województwie podobnie jak KOWR, ale dodatkowo jej struktura organizacyjna obejmuje też powiatowe biura, więc siłą rzeczy jest ona „bliżej” rolnika i bardziej dla niego dostępna. Tę zmianę należy zaopiniować zdecydowanie na plus. Niemniej nie wszyscy są zadowoleni i nie chodzi tu wcale o polityczne poglądy.

Rozbudowany katalog zadań KOWR

Już w czasie prac w komisji sejmowej pojawiły się naturalne wątpliwości co do tego, czy jedna instytucja złożona z 18 jednostek poradzi sobie z niemal wszystkimi zadaniami, jakie do tej pory były realizowane przez dwie agencje. KOWR został obciążony bardzo szerokim katalogiem obowiązków. Do najważniejszych można zaliczyć m.in.:

  • gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na dotychczasowych zasadach
  • wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi
  • współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów
  • przyznawanie bezzwrotnej pomocy na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich
  • sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek hodowli roślin i zwierząt (m.in. hodowli twórczej i zachowawczej)
  • monitorowanie rynku cukru
  • wsparcie dla pszczelarzy

Katalog zadań jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Nic dziwnego, że nie wszyscy rolnicy są pozytywnie nastawieni do nadchodzących zmian. Klamka już zapadła. Pozostaje tylko wierzyć, że KOWR będzie działał sprawnie i z jak największą korzyścią dla producentów rolnych.

Tekst: Magdalena Lisek