Czy o zmianie adresu należy poinformować firmę, która udzieliła nam pożyczki gotówkowej?

fot. Vladans, prawa autorskie chronione licencją

Przy podpisaniu każdej umowy kredytowej, czy pożyczkowej zobligowani jesteśmy do podania danych osobowych. Ponadto, aby instytucja finansowa mogła sporządzić pełnoprawną umowę, wymagane są również dane adresowe. Jak wygląda sytuacja w chwili, gdy zmieniliśmy miejsce zamieszkania. Czy pożyczkobiorca ma obowiązek poinformować pożyczkodawcę o zmianie adresu? Czy konieczna jest wizyta w oddziale?

Dane niezbędne do otrzymania pożyczki

Jeśli chcemy skorzystać z pożyczki, naszym obowiązkiem jest podanie wymaganych danych osobowych, a także informacji na temat naszego zatrudnienia i wynagrodzenia. Jakie informacje podaje się zawsze przed zawarciem umowy z firmą pożyczkową? Oto lista:

  1. Imię i nazwisko.
  2. Numer PESEL.
  3. Seria i numer dowodu osobistego – często również organ wydający.
  4. Miejsce zamieszkania i ewentualny adres do korespondencji.
  5. Aktualny numer telefonu komórkowego.
  6. Adres e-mail (głównie w przypadku zawarcia umowy pożyczki przez Internet).

Ponadto, zanim otrzymamy decyzję o przyznaniu pożyczki, poddawani jesteśmy badaniu zdolności kredytowej. Dlatego niezbędne jest podanie informacji, które dla wielu konsumentów wydają się zbędne. Jednakże na ich podstawie dokonywana jest analiza możliwości spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w ustalonych w harmonogramie spłat.

Ocenie zdolności kredytowej podlegają czynniki ilościowe i jakościowe. Do czynników ilościowych możemy zaliczyć wysokość dochodów, wysokość kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (inaczej koszty życia) oraz wysokość posiadanych innych zobowiązań finansowych, o ile takie występują.

Z kolei do dokonania oceny jakościowej niezbędne są informacje na temat rodzaju umowy i formy zatrudnienia, liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (w tym liczba dzieci będących na utrzymaniu wnioskodawcy), stan cywilny, wiek pożyczkobiorcy, jego wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz oczywiście historia kredytowa. Dopiero po przekazaniu wymienionych elementów firma pożyczkowa jest w stanie realnie ocenić zdolność kredytową konsumenta.

Co ważne informacje te muszą być zgodne ze stanem faktycznym i nie można ich zatajać lub fałszować. W przeciwnym wypadku możemy zostać podejrzani o chęć wyłudzenia pożyczki. Podane informacje są formą oświadczenia, przeważnie firmy pożyczkowe nie wymagają zaświadczenia od pracodawcy. Może się również zdarzyć, że zostaniemy poproszeni o rachunek za media (prąd, woda lub gaz) na nazwisko konsumenta, w celu potwierdzenia jego miejsca zamieszkania.

Czy o zmianie adresu należy poinformować firmę, która udzieliła nam pożyczki gotówkowej?

Jak widać, informacji dotyczących klienta przekazuje się dość sporo. Pomimo tego, do obowiązków pożyczkodawcy oprócz oczywiście terminowej spłaty rat pożyczki gotówkowej należy poinformowanie pożyczkodawcy o każdej zmianie danych osobowych, oraz informacji mogących go zidentyfikować. Jeśli zmienimy nazwisko, wymienimy dowód osobisty, numer telefonu, lub się przeprowadzimy, koniczynie powiadommy o tym pożyczkodawcę.

Jak powiadomić firmę pozabankową o zmianie adresu?

Większość firm pożyczkowych posiada na swojej stronie internetowej strefę klienta, dostępnej dla pożyczkobiorców. W chwili zawarcia umowy otrzymuje się dane niezbędne do logowania. Po zalogowaniu w panelu z informacjami możemy dokonać zmiany. Możliwe, że konieczne będzie dokonanie weryfikacji. Inną formą zamiany danych jest kontakt telefoniczny z działem obsługi klienta. Przeważnie nie jest wymagane bezpośrednie udanie się do placówki firmy pożyczkowej.

Artykuł sponsorowany

Zdjęcie objęte licencją, autor: Vladans