Zwalczanie chwastów

Zwalczanie chwastów
Zwalczanie chwastów, fot. pixabay

Zwalczanie chwastów – chwasty są to rośliny zielne, najczęściej dzikie, ale też niepożądane samosiejki, które pojawiają się na plantacjach powodując utrudnienia w uprawie posianych lub posadzonych roślin, jednocześnie przyczyniając się do znacznego ograniczenia plonu. Często konkurują z roślinami uprawnymi o wodę i dostęp do światła. Występują praktycznie na wszystkich plantacjach, nawet tych, gdzie podejmowane są prawidłowe zabiegi agrotechniczne. Krótko mówiąc – chwastów praktycznie nie można uniknąć, można tylko ograniczyć ich występowania.

Źródła zachwaszczenia

W pierwszej kolejności na zachwaszczenie wpływa gleba. To w niej występują nasiona i wegetatywne części roślin, które z biegiem czasu wyrosną i staną się zagrożeniem dla upraw. Chwasty charakteryzują się bardzo wysoką odpornością. Potrafią się dostosować do najtrudniejszych warunków, często są odporne na suszę, nadmierne nasłonecznienie lub inne czynniki. Źródłem chwastów są też naturalne nawozy, a nawet materiał siewny, a także: nieużytki sąsiadujące z polami uprawnymi, zaniedbane miedze, ścierniska, przenikanie inwazyjnych gatunków z innych terenów.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Dlaczego chwasty są szkodliwe?

Chwasty doskonale się przystosowują do zmiennych warunków środowiska. Wytwarzają duże ilości nasion, łatwo kiełkują, potrafią dobrze wykorzystać składniki pokarmowe, które są im dostępne. Ich szkodliwość jest udowodniona. Są odpowiedzialne m.in. za:

  • zagłuszanie roślin uprawnych – poprzez szybki i intensywny wzrost,
  • obniżanie temperatury gleby,
  • zatruwanie i obniżanie czystości plonu,
  • przenoszenie chorób i szkodników,
  • zacienianie upraw,
  • wypieranie roślin uprawnych z plantacji,
  • zabieranie wody i soli mineralnych.

Jak się pozbyć chwastów?

Chwasty błyskawicznie opanowują tereny, na których się pojawiły. Rolnik powinien więc szybko i zdecydowanie zareagować na degenerację roślin i gleby, dopóki nie jest za późno. Stosowanie oprysków chemicznych, żeby było skuteczne, wymaga specjalistycznej wiedzy co do rodzaju, terminu i dawkowanie danego preparatu.

Zwalczanie chwastów – najskuteczniejsze preparaty chemiczne

Na rynku jest dość duży wybór preparatów chemicznych uważanych za skuteczne w walce z chwastami. Jak wszystko, mają one jednak swoje skutki uboczne. Prym wiedzie:

  • Herbicyd totalny – jest stosowany wtedy, kiedy istnieje konieczność zniszczenia wszelkich chwastów, bez podziału na kategorie. Stosuje się go w przypadku chwastów jednoliściennych i dwuliściennych. Sprawdza się, kiedy chcemy założyć nową uprawę, przygotować grunt pod trawnik lub nową uprawę. Środek jest pobierany przez zielone części rośliny, a następnie trafia do wszystkich pozostałych części, także i korzeni. Już w ciągu doby następuje wyhamowanie wzrostu i powolne obumieranie rośliny. W ciągu trzech tygodni rośliny zamierają całkowicie. Działanie środka jest przyspieszone przez silne nasłonecznienie, wysoką temperaturę i odpowiednią wilgotność powietrza. Bardzo ważne w przypadku herbicydów totalnych jest to, że nie zalegają one długo w glebie. Szybko zostają rozłożone przez mikroorganizmy glebowe i już po 7-10 dniach od wykonania oprysku, można siać lub sadzić nowe rośliny.

Podział środków chwastobójczych

Preparaty chwastobójcze można podzielić na układowe i kontaktowe. Środki układowe mają uniemożliwić chwastom wzejście. Działają wolniej, ale jednocześnie pozwalają kontrolować rośliny, które chcemy wyeliminować. Efekt działania można zaobserwować po upływie dwóch miesięcy. W przypadku środków kontaktowych, dochodzi do uszkodzenia niechcianej rośliny w miejscu zetknięcia. Działanie jest praktycznie natychmiastowe, ale nie można tego typu środków stosować przed siewem i wzrostem rośliny. Na rynku jest dostępnych cała gama oprysków. Zanim zastosowany będzie konkretny środek, warto poznać charakter i potrzeby uprawy. Środki przedsiewne i przedwschodnie aplikuje się przed samym rozpoczęciem uprawy. Preparaty powschodne stosuje się bezpośrednio na rośliny. Zachowanie uprawy w dobrej kondycji nie zawsze musi oznaczać stosowanie środków chwastobójczych. Odpowiednia agrotechnika może nam pomóc uniknąć działania chemicznego na roślinę. Jeśli jednak już ją zastosujemy, powinniśmy mieć wszystko zaplanowane i bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska