Jakich zasad powinien przestrzegać hodowca drobiu?

Jakich zasad powinien przestrzegać hodowca drobiu
Jakich zasad powinien przestrzegać hodowca drobiu?, fot. pixabay

W Unii Europejskiej, a co za tym idzie i w Polsce, przywiązuje się ogromną wagę do bezpieczeństwa zdrowotnego produktów trafiających na nasze talerze (w tym wypadku drobiu), nie zapominając o dobrostanie zwierząt. Często konsumenci mają obawy, czy drób, który spożywamy nie jest nadmiernie faszerowany antybiotykami? Pojawiają się też zastrzeżenia dotyczące warunków w jakich hodowane są ptaki. Obawy są bezzasadne. Gospodarstwa, gdzie odbywa się hodowla drobiu i warunki hodowli, są objęte bardzo szczegółowymi regulacjami prawa krajowego i europejskiego. Wszystko podlega ścisłej kontroli i ewentualne, incydentalne nieprawidłowości są surowo karane. Nie ma wątpliwości, że hodowca drobiu musi przestrzegać ustalonych zasad w sposób kompleksowy.

Hodowla drobiu a przepisy prawa

Polska należy do liderów hodowli drobiu w Unii Europejskiej. Hodowcy są zobligowani przepisami prawa do bezpiecznego wytwarzania żywności, a to wiąże się bezpośrednio z ochroną zwierząt, w tym przypadku drobiu. Zwierzęta muszą być tak hodowane, by żyć bez stresu i strachu w odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. Muszą być chronione przed chorobami, urazami, bólem. Konieczne jest im dostarczanie odpowiedniej ilości pokarmu i wody. Dodatkowo hodowca musi prowadzić odpowiednią dokumentację, zgodną z wymaganiami prawodawcy. Dokumentacja musi być dostępna m.in. na potrzeby kontroli odpowiednich służb, np. weterynaryjnych. Hodowcy drobiu rygorystycznie przestrzegają obowiązujących przepisów, bo obawiają się wysokich kar, ale i dlatego, że trzeba spełnić wiele szczegółowych wymagań, by uzyskać dotacje z Unii Europejskiej na prowadzenie i rozwój przedsiębiorstwa. A przecież wiadomo jak bardzo są one istotne dla każdego przedsiębiorcy.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Hodowla drobiu – podstawowa dokumentacja

Jednym z najważniejszych obowiązków hodowcy drobiu jest prowadzenie ewidencji leczenia zwierząt na podstawie dokumentów wydawanych przez weterynarza, który sprawuje opiekę nad daną fermą. Każda wizyta lekarza weterynarii, podczas której zapisuje on leki dla zwierząt, powinna być potwierdzona wydaniem stosownego dokumentu. Dokumenty o zastosowanym leczeniu muszą być przechowywane przez pięć lat. Właściciel farmy ma prowadzić codzienny rejestr ptaków znajdujących się na fermie. Prowadzenie takiego rejestru w perspektywie czasowej ma umożliwić śledzenie historii ewentualnych upadków zwierząt w gospodarstwie. Zwiększona gwałtownie ich liczba może świadczyć np. o rozwoju choroby zakaźnej. Na bieżąco powinny być dostępne informacje z opisem systemu produkcji, w tym plany kurnika, zapiski o przeprowadzeniu deratyzacji i dezynsekcji oraz odkażania. Sprawdzane mogą być też zaświadczenie o źródłach pochodzenia pasz.

Warunki hodowli drobiu

Hodowca drobiu musi  zapewnić hodowanym ptakom opiekę odpowiednio wykwalifikowanych osób. Już przy założeniu fermy wymagane jest spełnienie wielu szczegółowych wymagań. W projekcie należy poinformować o: sposobie odprowadzania wód opadowych, sposobie odprowadzania do przygotowanych zbiorników wody, która służyła do czyszczenia kurników, obsadzenia terenu fermy roślinnością, której zadaniem jest izolowanie przed hałasem. Same pomieszczenia dla ptaków powinny być tak zbudowane, by zwierzęta miały zapewnioną wygodę, a hodowca i pracownicy bezpieczeństwo. Szczegółowo podano, ile sztuk drobiu może znajdować się na 1 m2. Jeśli jest ich zbyt dużo, łatwo się stresują, co ma wpływ na ich dobrostan. W pomieszczeniach dla drobiu powinny panować odpowiednie warunki: oświetlenie, właściwa temperatura oraz prawidłowa wilgotność powietrza. Drób jest szczególnie wrażliwy na te dwa ostatnie czynniki. Nieuregulowane czynniki mogą doprowadzić do licznych chorób, a w efekcie do upadku ptaków. Odpowiednim regulacjom podlega też karmienie drobiu. Musi mieć on dostęp do świeżej wody pitnej i do dobrej jakości pasz. Zarówno pasza jak i woda powinny być chronione od wszelkich zanieczyszczeń.

Dlaczego dobre warunki na farmie są konieczne?

Chodzi nie tylko o uchronienie się hodowcy od kar w efekcie ewentualnych zaniedbań, ale przede wszystkim o dobro zwierząt. Odpowiednie warunki chronią przed chorobami i urazami, a także zapewniają ich optymalny rozwój i wzrost.

Tekst: Bogumiła Pierzchanowska

Sprawdź co może Ci się przydać na fermie