Do czego służy włóka łąkowa i czym kierować się przy zakupie?

Do czego służy włóka łąkowa i czym kierować się przy zakupie?
Do czego służy włóka łąkowa i czym kierować się przy zakupie? fot. DEXWAL

Poprawnie wykonane włókowanie powinno skutecznie ugnieść glebę, nie rozrywając jednocześnie jej wierzchniej struktury. Zdarza się zobaczyć plantatorów, którzy do tego celu wykorzystują odwrócone brony, skierowane uzębieniem do góry. Mimo że w tym zabiegu można doszukać się pewnych wspólnych cech, zaleca się, by do tego celu wykorzystywać wyposażenie delegowane i przystosowane technologicznie pod kątem najpłycej działającej uprawki, jaką jest włókowanie.

 • Włóka łąkowa – co to jest?
 • W jaki celu przeprowadza się włókowanie?
 • Czy włókowanie jest w stanie podnieść wydajność łąk i pastwisk?
 • Zakup włóki – na co zwrócić uwagę?

Do czego służy włóka łąkowa?

Zadaniem urządzenia jest wyrównanie powierzchni gleby po okresie zimy oraz po orce. Jednak głównie włóki wykorzystywane są na pastwiskach i łąkach, z których pozyskiwane są rośliny stanowiące paszę.

Włókowanie – korzyści:

 • Przyspiesza proces ogrzewania się gleby po ustąpieniu pokrywy śnieżnej;
 • Pobudza nasiona chwastów do kiełkowania, dzięki czemu możliwe jest wcześniejsze ich zniszczenie;
 • Zapobiega stratom wilgoci z roli poprzez ograniczenie parowania.

Gleba po okresie zimowej bezczynności zwykle stanowi zbitą skorupę poprzecinaną pęknięciami spowodowanymi zamarzającą w nich wodą. Jest to środowisko wyjątkowo nieprzyjazne z punktu widzenia traw, roślin motylkowych itd.

Włóka łąkowa kruszy zaskorupienie, ugniata rolę oraz niszczy kiełkujące chwasty. Wciskanie brył ziemi w powierzchnię gleby, bez naruszania ich struktury zapobiega nadmiernemu parowaniu.

Nie można nie wspomnieć o licznych, powstałych wiosną kretowiskach, które nie tylko utrudniają późniejsze prace rolnicze, lecz także stanowią poważne zagrożenie dla wypasanych na pastwiskach zwierząt. Złamania kończyn na skutek wdepnięcia w otwór kretowiska nie należą do rzadkości.

Zbita darń łąkowa tworzy skuteczną zaporę uniemożliwiającą krzewienie się kolejnych pokoleń roślin. Włóka łąkowa napowietrzając glebę, jednocześnie usuwa ubiegłoroczne pozostałości roślinne, eliminując tym samym możliwość powstawania siedlisk gnilnych i pleśniowych, które pozostawione wpłyną na obniżenie jakości paszy uzyskanej w roku bieżącym.

Nie można przy tym zapominać o pozostałościach odzwierzęcych i piachu. Nieoczyszczona i niewyrównana powierzchnia łąki sprzyja przedostawaniu się zanieczyszczeń w trakcie grabienia i zbiorów zielonki, co sprawi, iż zwierzęta otrzymają kiszonkę, która nie spełnia podstawowych wymogów hodowlanych.

Cele przeprowadzenia włókowania:

 • Usunięcie kopców kretowisk;
 • Poprawa wymiany gazowej w glebie;
 • Wyrównanie powierzchni łąki;
 • Ograniczenie procesu parowania wilgoci z gruntu;
 • Usunięcie pozostałości roślin z poprzedniego okresu;
 • Dbałość o czystość plonów;
 • Likwidacja siedlisk chwastów;
 • Przygotowanie areału na przyszłe prace rolne.

Termin przeprowadzenia włókowania

Rozmarzająca gleba uniemożliwia zastosowanie ciężkiego sprzętu. Przygotowanie łąk i pastwisk możliwe jest wyłącznie przy zastosowaniu włók.

Prace należy rozpocząć wczesną wiosną, kiedy wysokość runi wyniesie 10 centymetrów. Dodajmy, że odpowiednie wyrównanie terenu zapobiegnie niszczeniu maszyn rolniczych, których elementy tnące nie będą miały kontaktu z pozostałościami po zimie.

Zakup włóki – na co zwrócić uwagę?

Jak zapewnia producent maszyn rolniczych cechą charakterystyczną włóki łąkowej wysokiej jakości, jest jej zdolność do dopasowania się do ukształtowania terenu, stabilność w trakcie prac polowych oraz liczba elementów roboczych. W tym celu warto zwrócić uwagę na sposób montażu sekcji roboczych. Luźne połączenia siatki sprzyjają interakcji urządzenia z wypukłościami gruntu.

Z tych powodów zastępowanie włók odwróconymi bronami wydaje się niewłaściwe i niepotrzebne. Cena nowej włóki łąkowej nie jest nadmiernie wysoka, zważywszy na wieloletni okres eksploatacji, a także brak kosztów serwisowych. Urządzenie jest wyjątkowo trwałe, co oznacza, iż nie ma potrzeby ingerencji mechanicznej w jego konstrukcję, przy wykorzystaniu zgodnym z jego przeznaczeniem.

Obecnie popularne są włóki łąkowe wyposażone w siłowniki hydrauliczne, mające na celu mechaniczne rozłożenie ramion po dotarciu na miejsce prac rolnych.

Ręczne wykonanie tej czynności byłoby praktycznie niemożliwe w przypadku urządzeń cechujących się pokaźnymi gabarytami, a poruszanie się po drogach publicznych z tak szerokim wyposażeniem (niektóre włóki odznaczają się szerokością dochodzącą nawet do sześciu metrów) stoi w sprzeczności z przepisami ustawy „Kodeks Drogowy”.

Sekcjami roboczymi są siatki z zamontowanymi elementami żeliwnymi przybierającymi postać trójkątów, owali, okręgów itp. Od ich wagi zależy agresywność równania i głębokość penetracji gruntu.

W handlu dostępne są także włóki dwustronne. W tym przypadku użytkownik może zdecydować, czy stan roli wymaga zastosowania powierzchni roboczej gładkiej, czy też trzeba podjąć bardziej radykalne rozwiązanie w postaci sekcji roboczej uzębionej.

Wypusty o długości od 0,5 do 2 cm podrywają układy korzeniowe, pobudzając rośliny do intensywniejszego krzewienia.

Włóka — parametry techniczne istotne przy zakupie:

 • Szerokość całkowita;
 • Szerokość robocza;
 • Wysokość po złożeniu;
 • Liczba rzędów.

Włóki łąkowe sprawdzają się w każdych warunkach terenowych. Nie generują kosztów oraz nie wymagają specjalnego traktowania. W zamian za prostotę obsługi plantator otrzymuje znaczące zwiększenie wydajności swojego areału. Czy warto zainwestować we włókę łąkową? Wyniki badań przeprowadzonych przez poważne instytuty naukowe jednoznacznie wskazują na korzyści włókowania. Czas, byś przekonał się o tym osobiście.

Tekst: DEXWAL