Na czym polega praca weterynarza?

Weterynarz
Na czym polega praca weterynarza? fot. Przychodnia Weterynaryjna „Radość”

Weterynarze dbają o zdrowie zwierząt i pracują nad poprawą zdrowia publicznego. Diagnozują, leczą i badają stany medyczne oraz choroby zwierząt domowych, zwierząt gospodarskich i innych.

Obowiązki weterynarza

Weterynarze zazwyczaj wykonują następujące czynności:

  • Badają zwierzęta, aby zdiagnozować ich problemy zdrowotne.
  • Diagnozują i leczą zwierzęta pod kątem chorób.
  • Leczą i opatrują rany.
  • Wykonują operacje na zwierzętach.
  • Zaszczepiają przeciwko chorobom.
  • Muszą umieć obsługiwać sprzęt medyczny, taki jak aparaty rentgenowskie.
  • Informują właścicieli zwierząt o ogólnej opiece, stanie zdrowia i leczeniu.
  • Przepisują leki.

Weterynarze w prywatnych praktykach klinicznych, takich jak weterynariaradosc.com.pl leczą urazy i choroby zwierząt domowych i innych zwierząt za pomocą różnych urządzeń medycznych, w tym narzędzi chirurgicznych oraz aparatów rentgenowskich i ultrasonograficznych. Zapewniają zwierzętom leczenie podobne do usług świadczonych przez lekarza rodzinnego, działającego w celu leczenia ludzi.

Weterynarz – środowisko pracy

Większość weterynarzy znajduje dobre zatrudnienie w branży usług weterynaryjnych. Inni zajmują stanowiska w szkołach wyższych lub uniwersytetach, zakładając swój gabinet weterynaryjny w przemyśle prywatnym, pewna część pracuje tez w laboratoriach medycznych i badawczych, czy też dla rządu.

Chociaż większość lekarzy weterynarii pracuje na miejscu w prywatnych klinikach i szpitalach, inni są mobilini i podróżują do gospodarstw, pracują w laboratoriach lub klasach. Weterynarze, którzy leczą konie lub zwierzęta hodowlane, muszą podróżować między swoimi biurami a farmami i ranczami. Pracują na zewnątrz przy każdej pogodzie i ich praca jest pełna wyzwań np. może być konieczne wykonanie operacji, często w niehigienicznych warunkach, celem ratowania życia konia, krowy bądź innego zwierzęcia hodowlanego.

Natomiast weterynarze zajmujący się bezpieczeństwem i kontrolą żywności muszą podróżować do gospodarstw, rzeźni i zakładów przetwórstwa spożywczego.

Inne wyzwania związane z pracą weterynarza

Praca lekarzy weterynarii może być czasem stresująca emocjonalnie, ponieważ zajmują się chorymi zwierzętami i muszą współpracować z niespokojnymi właścicielami zwierząt. Ponadto w miejscu pracy, w którym na co dzień przebywa weterynarz może być głośno, ponieważ zwierzęta hałasują, gdy są chore lub się denerwują. Praca poza gabinetem może być również fizycznie wymagająca.

Tekst: Przychodnia Weterynaryjna „Radość”