Siew kukurydzy – kiedy, jak i gdzie?

Siew kukurydzy
Powierzchnia uprawy kukurydzy w ostatnich kilku latach w Polsce znacząco wzrosła. Jej uprawa zdobywa coraz większą grupę zwolenników na terenie całego kraju ze względu na coraz większe przystosowanie odmian do panujących warunków, zdobywanie przez rolników wiedzy pozwalającej na uzyskiwanie wysokich plonów zapewniających dochodowość uprawy, a także często niską pracochłonność. Jednym z pierwszych czynników tworzących fundament pod osiąganie wysokich plonów jest prawidłowo wykonany siew.

Pierwszą decyzją, którą należy podjąć decydując się na siew kukurydzy jest wybór odpowiedniego materiału siewnego kukurydzy. Wybrana odmiana ma duży wpływ na wiele aspektów wykonania samego zabiegu np. termin siewu, norma wysiewu.

Kiedy możemy rozpocząć siewy kukurydzy?

Polska znajduję się w klimacie umiarkowanym, gdzie panują zazwyczaj charakterystyczne
4 pory roku z okresami przejściowymi. Przyjmuję się, że na terenie Polski optymalny termin siewów kukurydzy przypada na czas II dekada kwietnia – I dekada maja. Natomiast w zależności od regionu kraju terminy te mogą się różnić. Rolnicy najwcześniej mogą zacząć siewy w Polsce południowo-zachodniej i południowej, następnie w części centralnej, a na samym końcu w Polsce północnej. Jednak należy pamiętać, że to nie data z kalendarza decyduję o terminie siewu, lecz warunki atmosferyczne, a w szczególności temperatura gleby i rozkład opadów.

Siew kukurydzy

Tak więc kiedy dokładnie powinniśmy zacząć wysiewać nasiona kukurydzy?

Zakupując materiał siewny kukurydzy pozyskujemy informację odmianowe które, dają nam odpowiedź na to pytanie.

Odmiany typy ziarna flint możemy wysiewać już w temperaturze gleby około 6-8°C. Charakteryzują się lepszym wigorem początkowym, a co za tym idzie lepszą odpornością na chłody. Odmiany te są preferowane do wysiewu na glebach zlewnych, które odznaczają się wolniejszym tempem nagrzewania.

W drugiej kolejności powinny być wysiewane odmiany kukurydzy o ziarnie typu dent. Ich nasiona kiełkują w temperaturze gleby 8 °C, lecz prawidłowy rozwój przebiega, gdy gleba osiągnie 10-12 °C. Ich rozwój początkowy jest wolniejszy dlatego, ważne jest, żeby nasiona trafiły do gleby odpowiednio nagrzanej która, spowoduję szybkie i równomierne wschody.

Decydując się na przyśpieszenie terminu siewu należy pamiętać o występowaniu w Polsce zjawiska majowych przymrozków, które pojawiając się maju są w stanie osłabić, a nawet zniszczyć zasiane plantacje.

Głębokość siewu kukurydzy

Nasiona kukurydzy powinny trafić w dobrze ogrzaną i uwilgotnioną glebę.  Coraz częściej rolnicy w okresie wiosny muszą mierzyć się z okresowymi suszami, które powodują problemy w przygotowaniu łoża siewnego, ale również wykonaniem prawidłowego siewu, którego głębokość powinna mieścić się w przedziale 4-6 cm. Ze względu na znaczne przesuszenie wierzchniej warstwy gleby, i w poszukiwaniu wilgoci dopuszczone jest wysiewanie nasion kukurydzy na głębokość do 8 cm.

Odpowiednie przygotowanie gleby

Kukurydza poprzez swoją uniwersalność jest wysiewana na większości gleb w Polsce. Najlepiej jednak rozwija się i plonuję na glebach próchnicznych, dobrze nagrzanych o dużej pojemności wodnej. Przygotowanie gleby pod uprawę kukurydzy powinno się zacząć już po zebraniu przedplonu. W pierwszej kolejności należy pobrać próby glebowe w celu sprawdzenia posiadanych zasobności gleby, następnie wymieszać znajdujące się na polu resztki pożniwne, a w przypadku konieczności uregulowania pH gleby zastosować odpowiednie wapno. Jesienią powinno wykonać się jeszcze zabieg orki zimowej lub zabieg uprawy głębokiej w przypadku uprawy bezpłużnej. Nie powinno się przesuwać tych zabiegów na okres wiosenny ze względu na znaczne przesuszenie gleby i występowanie niedoborów wody wiosną. Wiosną natomiast jest czas na uzupełnienie nawożenia gleby i wykonanie płytkiej uprawy przedsiewnej, po której możemy wykonać siew.

Materiał zewnętrzny