Dzielenie dawki herbicydów – skuteczna metoda zwalczania chwastów

Dzielenie dawki herbicydów jest popularnym sposobem na zwalczanie chwastów. Opiera się ona na założeniu, że wykonanie od dwóch do maksymalnie czterech zabiegów z użyciem obniżonych dawek preparatów, jest bardziej korzystne niż zastosowanie chwastobójczych środków w jednym zabiegu. Skuteczność działania środków stosowanych przeciw chwastom nie zależy wyłącznie od ich chemicznego składu. […]