Global Hydrogen stawia na produkcję modułowych mikrobiogazowni

Global Hydrogen

Global Hydrogen stawia na produkcję modułowych mikrobiogazowninect spółka, opracowująca technologie w branży zielonej energii, zamierza już w przyszłym roku wprowadzić na rynek modułowe mikrobiogazownie. W tym celu spółka podpisała umowę o współpracy z firmą Tarpol. Projekt będzie realizowany w oparciu o opatentowaną technologię SMBP (Self Mixing Biogas Plant). Global Hydrogen będzie kierować swoją ofertę głównie do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego oraz gospodarstw rolnych.

Prace nad nowym typem instalacji mikrobiogazowni GH200 będą realizowane w pięciu etapach. W początkowej fazie zaplanowane jest opracowanie projektu, późniejsza budowa pełnoskalowego prototypu, który podczas testów będzie mógł być konfigurowany i modyfikowany, a także testy stworzonej instalacji w warunkach w pełni oddających docelowe środowisko pracy. Finalnie zostanie stworzony projekt technologii produkcji seryjnej, który uzupełni budowa linii produkcyjnej. Koszty tego przedsięwzięcia w całości pokrywa Global Hydrogen. W projekt będzie również zaangażowana spółka zależna – Turbo Green Electric, która posiada wyłączną, nieograniczoną terytorialnie, pełną licencję do korzystania z wynalazku SMBP (Self Mixing Biogas Plant).

– Umowa z Tarpol to krok w rozwoju drugiej odnogi biznesu Global Hydrogen. Dzięki tej współpracy będziemy mogli wejść w zupełnie nowy obszar – rolno – spożywczy. Mikrobiogazownia o mocy do 5kW to rozwiązanie, które będzie kierowane do małych i średnich gospodarstw rolnych oraz odbiorców indywidualnych – mówi Zbigniew Lizoń, prezes zarządu Global Hydrogen. – Współpraca z najwyższej klasy specjalistami w branży, sprawia że jestem spokojny o powodzenie tego przedsięwzięcia. Wyznaczone kamienie milowe pozwolą nam krok po kroku kontrolować postępy prac, a także na bieżąco badać zainteresowanie klientów. Podpisana umowa jest bezpośrednio związana z wcześniejszymi zapowiedziami przyspieszenia komercjalizacji rozwiązań technologicznych Global Hydrogen – dodaje Zbigniew Lizoń.

Tarpol to działająca od 2001 roku firma zajmująca się projektowaniem, budową i uruchamianiem biogazowni, recyklingiem odpadów oraz fotowoltaiką. Bydgoska spółka oferuje niezawodną unikalną technologię eliminującą kosztowne mechaniczne systemy mieszania instalowane w obecnych reaktorach biogazowni. W swoich szeregach posiada najwyższej klasy specjalistów inżynierów, konstruktorów czy spawaczy z certyfikatami TUV oraz mechaników. Specjalizują się w konstrukcjach stalowych, budowie instalacji przemysłowych i całych obiektów, a także posiadają własne laboratorium i biuro projektowe. Nowy partner Global Hydrogen posiada unikalne rozwiązania, zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP, które pozwalają wyeliminować problem odpadów, przekształcając je w paliwo gazowe lub energię elektryczną.

Z raportu „Biogaz w Polsce – raport 2022”, przygotowanego m.in. przez ekspertów NCBiR, PFR i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wynika, że w Polsce działa obecnie około 130 biogazowni rolniczych z zainstalowaną mocą elektryczną na poziomie 125 MW. Dla porównania – w Niemczech działa około 9 tys. biogazowni z zainstalowaną mocą około 6 GW. Polska ma przy tym o około 1,5 mln hektarów większą od Niemiec powierzchnię wykorzystywaną rolniczo, jak również bardzo rozwinięty sektor przetwórstwa rolno-spożywczego produkującego ogromną ilość bioodpadów.

źródło: Global Hydrogen