Rynek nawozów w Polsce bardziej liberalny

Rynek nawozów
Rynek nawozów w Polsce bardziej liberalny , fot. Magnus Hagdorn

Rynek nawozów – ułatwienia dla producentów i więcej pracy dla inspektorów. 

W ostatnim czasie, także w Polsce, można zaobserwować rozwój biogazowni rolniczych. Z tej właśnie przyczyny pojawiła się konieczność wprowadzenia przepisów, które ułatwiłyby zagospodarowanie produktów powstających w toku fermentacji metanowej w roli nawozów. 

Projekt nowelizacji ustawy o nawozach i nawożeniu przewiduje ułatwienia dla producentów nawozów związane z wprowadzeniam produktów pofermentacyjnych do obrotu. Jednocześnie jednak przewiduje ona zwiększenie nadzoru nad rynkiem nawozów i lepszy dostęp rolników do informacji o tego typu nawozach. Ułatwienia będą polegały na ograniczeniu formalnych wymogów w odniesieniu do produktów pofermentacyjnych wytwarzanych w biogazowniach rolniczych. Ograniczone zostaną też formalne wymagania względem produktów wytwarzanych z przerobu odchodów zwierząt gospodarskich. Ich producenci będą mogli wprowadzić je na rynek bez konieczności uzyskania pozwolenia ministra. 

Obowiązek uzyskania pozwolenia ministra rolnictwa na wprowadzenie do obrotu zostanie zniesiony także w odniesieniu do podłoży do upraw wytworzonych z torfów i z torfów z dodatkiem nawozów mineralnych, które już wcześniej zostały wprowadzone na rynek. Poza tym, spod przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu zostaną wyłączone takie środki, których skład obejmuje tylko mikroorganizmy, nawet jeżeli zostanie do nich dodany stabilizator lub pożywka. 

Żeby nie było jednak zbyt kolorowo i liberalnie, producenci zwolnieni z uzyskania pozwolenia ministra rolnictwa zostaną obciążeni nowym obowiązkiem informacyjnym. Zanim wprowadzą oni na rynek nawóz, produkt pofermentacyjny lub podłoże od upraw będą musieli poinformować o swoim zamiarze Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Zakresem tego obowiązku zostaną objęci także producenci wprowadzający na rynek nawozy i środki wspomagające uprawę roślin, które już wcześniej weszły do obrotu w Turcji lub kraju należącym do UE. 

Wspomniany na wstępie zwiększony nadzór nad rynkiem nawozów będzie realizowany głównie przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych. Ten organ będzie prowadził wykaz nawozów, środków wspomagających uprawę roślin i pofermentacyjnych produktów. Poza tym zostanie rozszerzony zakres dokumentów wymaganych w procedurze celnej nawozów i środków wspierających uprawę roślin z państw nienależących do UE. 

Zanim jednak proponowane zmiany wejdą w życie, nowelizacja musi zostać przeprocedowana w Sejmie. Do 13 kwietnia 2018 r. trwały konsultacje publiczne i uzgodnienia międzyresortowe. Obecnie trwa analiza zgłoszonych uwag – po jej zakończeniu gotowy projekt trafi pod obrady Sejmu.

Tekst: Magdalena Lisek

Jak znaleźć odpowiednie miejsce na karmnik dla ptaków i budkę lęgową?