biogazownia
Finanse

Czy biogazownia o mocy 100 KW się opłaca?

W przypadku biogazowni o mocy między 100 kW a 1 MW do każdej wyprodukowanej kWh prądu będzie przysługiwało ok. 1,4 kWh zielonego certyfikatu. kWh prądu z biogazowni o mocy do 100 kW przyniesie zatem rolnikowi min. 19 gr jako cenę za prąd plus ostrożnie zakładając 1,7 zielonego certyfikatu, czyli obecnie […]

nabór wniosków o pomoc finansową
Finanse

Terminy naboru wniosków o pomoc finansową już znane

Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi już zaktualizował harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach programów dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020.  Harmonogram został zatwierdzony przez Pana Ryszarda Zarudzkiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W lutym wnioski złożyli rolnicy, którym zależało na dofinansowaniu  ramach Modernizacji gospodarstw rolnych […]

Finanse

Będzie łatwiej złożyć wniosek o dopłatę – innowacyjna e-aplikacja od 2018 r.

Od 2018 r. sporo się zmieni w zakresie sposobu składania wniosków o dopłaty. Rolnicy będą mogli złożyć dokumenty korzystając z intuicyjnej e – aplikacji. Projekt dotyczy płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Będą mogły być one składane tylko w formie elektronicznej, czemu ma służyć aplikacja e-wniosek. Nad projektem czuwa Ministerstwo […]

szkody łowieckie
Finanse

Rolnicy czekają na wycenę szkód łowieckich. Zmiany od 2018 r.

Kiedy przed Bożym Narodzeniem w 2016 r. rząd zapowiedział zmiany w zakresie wyceny szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań, rolnicy czekali z nadzieją na 2017 r. Czekają nadal.  Dopiero 2018 r. przyniesie rzeczywiste zmiany. W styczniu 2018 r. odbędą się szkolenia pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Mogą wziąć w nich udział także […]

JPK
Finanse

Rolniku, płacisz VAT? Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się twoje obowiązki

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady płacenia VAT-u. Dotyczą one także rolników, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT.  Mikroprzedsiębiorcy, czyli przedsiębiorcy zatrudniający do 10 pracowników i generujący obroty nieprzekraczające 2 mln euro rocznie mają obowiązek przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? Jednolity […]

ceny mleka
Finanse

Rynek mleczny w Polsce – produkcja mleka rośnie, ceny też!

Ceny mleka będą spadać? Producenci mleka, którzy na razie całkiem dobrze zarabiają obawiają się, że może dojść do załamania na rynku. Podstawowa zasada rynku wskazuje na to, że im więcej produktu na rynku, tym jego ceny są niższe. Obecnie ceny mleka idą w górę, a krajowe dostawy mleka do skupu […]

dosinansowanie przetwórstwa
Finanse

3 sierpnia mija termin składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” będą przyjmowane w Oddziałach Regionalnych ARiMR jeszcze tylko do 3 sierpnia.  Czas upływa, a finansowanie z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 może rzeczywiście pomóc w rozwoju […]

pomoc dla gospodarstw
Finanse

Strumień środków popłynie do gospodarstw rolnych na modernizację

Modernizacja rolnictwa jest jednym z podstawowych celów polityki rolnej UE. W ramach operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” polscy producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc finansową. Nabór wniosków rusza 29 czerwca 2017 r. i będzie trwać aż do 28 lipca. Wnioski można składać w najbliższym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. […]

Ulga inwestycyjna
Finanse

Inwestujesz w gospodarstwo? Pamiętaj o uldze inwestycyjnej

Podatek rolny jest łagodzony szeregiem ulg dla rolnika. Niektóre z nich mają charakter motywujący do podjęcia pewnych działań – przykładem jest ulga inwestycyjna. Ulga inwestycyjna jest ukłonem w stronę posiadaczy gospodarstwa rolnego wprowadzających nowe technologie w gospodarstwie. Rozwój i modernizacja poszczególnych gospodarstw rolnych są pożądane – poprawiłyby pozycję Polski na […]

1 2 3