Żywienie mlecznego bydła zimą

Żywienie bydła mlecznego
Żywienie mlecznego bydła zimą, fot. Stephanie Kroos źródło: flickr.com

Żywienie bydła mlecznego w okresie letnim zwykle nie sprawia problemów. Pewne trudności mogą wystąpić w okresie zimy. Przedstawiamy podstawowe kwestie pozostawiając je hodowcom do rozważenia.

Nieodpowiednie żywienie bydła mlecznego w okresie zimowym może doprowadzić do problemów metabolicznych, a tym samym pogorszenia zdrowia krów i jakości mleka. Zaniedbania związane z prawidłowym żywieniem bydła – świadome lub popełnione przez nieuwagę mają bardzo wysoką cenę. Dlatego też hodowcom niemającym odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie żywienia zwierząt poleca się korzystanie z systemów żywieniowych i wartości tabelarycznych.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Pasza objętościowa i MPU

Większość hodowców wykorzystuje własna pasze objętościowe. Tytułem przykładu można wskazać na sianokiszonkę, albo kiszonkę z kukurydzy. Po zapoznaniu się z wymaganiami i produkcją hodowanego stada może odpowiednio dostosować „dietę” zwierząt wzbogacając ją mieszanką uzupełniającą (tzw. MPU). Podstawą kalkulacji powinna być analiza paszy objętościowej.

Najczęściej stosowaną metodą oceny jest określenie składników zawartych w suchej masie. Należy sprawdzić zawartość białka, skrobi, włókna i energii. Dopiero na podstawie zawartości komponentów żywnościowych w suchej masie można prawidłowo dobrać mieszankę uzupełniającą.

Zapotrzebowanie krowy mlecznej wynosi ok. 4% masy ciała na dobę. Bierzemy pod uwagę suchą masę paszy objętościowej i mieszanek uzupełniających. Krowa ważąca 400 kg zje na dobę 16 kg suchej masy. Do dziennej racji żywnościowej trzeba jeszcze dodać odpowiednią porcję mieszanki uzupełniającej. Proporcja paszy objętościowej do mieszanki uzupełniającej (inaczej: paszy treściwej) może wynosić:

  • 50:50
  • 55:45
  • 60:40

Są to trzy rozwiązania zalecane w oparciu o wyniki badań. Obecnie przyjmuje się trzeci wskaźnik – 60:40 wyrażony w kilogramach suchej masy. Jeżeli udział pasz treściwych będzie wyższy, a udział pasz objętościowych zbyt niski, zawartość tłuszczu w mleku zostanie obniżona. Poziom białka w mleku może być w niewielkim stopniu zależny od zawartości białka paszy podawanej zwierzętom.

Rola minerałów i witamin

Pokrycie zapotrzebowania na minerały i witaminy jest możliwe poprzez stosowanie dodatków do pasz. Zalecana dzienna dawka wspomnianych preparatów wynosi w granicach 100 – 200 g. Można podawać je wymieszane z paszą gospodarską, pasą objętościową lub treściwą. Dodawanie kredy pastewnej i lizawek zwykle jest niewystarczające. Krowy dojne potrzebują mieszanek mineralno – witaminowych z wyższą zawartością wapnia i obniżonym poziomem fosforu.

Prawidłowe żywienie bydła w okresie zimy jest szczególnie istotne ze względu na wycielenia i okres laktacji, które w przeważającej liczbie przypadają właśnie na zimowy czas. Wybierając pasze należy pamiętać o zachowaniu proporcji między paszą białkową a energetyczną, a nie tylko o odpowiedniej ilości i jakości żywności podawanej zwierzętom. Drugą istotną kwestią jest zaspokojenie zapotrzebowania krów na witaminy i minerały, właściwie do celu hodowli.

Tekst: Magdalena Lisek

Jakie pasze dla bydła mięsnego – jak wybrać najlepszą paszę dla bydła?