IMTA – zintegrowana akwakultura multi – troficzna

IMTA
IMTA – zintegrowana akwakultura multi – troficzna fot. pixabay

IMTA (ang. Integrated multi trophic aquaculture) w tłumaczeniu na język polski oznacza zintegrowaną akwakulturę multi-troficzną. Obecnie nie jest ona popularna w Polsce, ale jest promowana w Unii Europejskiej.

Zintegrowana akwakultura multi-troficzna wyewoluowała z akwaponiki. Akwaponika jest sposobem produkcji rolnej opartej na wykorzystywaniu substancji z hodowli ryb w uprawie roślin. W przypadku metody IMTA powiązania między różnymi organizmami żywymi są jeszcze bardziej symbiotyczne. Gdybyśmy chcieli przedstawić sposób wykorzystania tej metody w rolnictwie w sposób graficzny, powstałaby spirala.

Produkcja poprzez symbiozę

IMTA zakłada połączenie łańcucha organizmów żywych, które żywią się różnymi rodzajami pożywienia oraz które żyją ze sobą w symbiozie. System produkcji żywności oparty na omawianej metodzie jest zrównoważony. Najczęściej zintegrowaną akwakulturę multi-troficzną wykorzystuje się w celu produkcji ryb, owoców morza lub wodorostów.

Wysokie koszty i brak ram prawnych

Omawiana metoda nie jest jednak wolna od wad. Główną barierą hamującą rozpowszechnienie zintegrowanej akwakultury multi-troficznej jako metody produkcji żywności jest brak ram prawnych oraz programów wsparcia publicznego dla rolników, którzy chcieliby wdrożyć taki system. Stworzenie infrastruktury potrzebnej do tego, aby móc wykorzystać potencjał tej metody i zapewnić współistnienie różnych organizmów żywych w symbiozie, wymaga ogromnego nakładu środków finansowych.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

GreenWave – pionier w zakresie IMTA

W krajach Unii Europejskiej omawiana metoda produkcji wciąż jest traktowana jako mało znane i niesprawdzone „novum”. Niemniej w Stanach Zjednoczonych zintegrowana akwakultura multi-troficzna jest bardzo popularna. Duży wkład w rozwój technologii w USA włożyła firma GreenWave (Zielona Fala) założona prze byłego rybaka. Firma pracuje nad stworzeniem podwodnych ogrodów, które byłyby ze sobą zintegrowane oraz pozwoliłyby jednocześnie na produkcję wodorostów oraz skorupiaków bez konieczności dostarczania zewnętrznych zasobów.

IMTA amerykańskim produktem eksportowym

Projekt jest o tyle ciekawy, że mógłby pomóc nie tylko pochłaniać nadmiar dwutlenku węgla, ale również wesprzeć odbudowę ekosystemów raf koralowych. Obecnie projekt jest na etapie szkoleń dla potencjalnych hodowców. Założyciel firmy chce udostępnić technologię IMTA odpłatnie osobom zainteresowanym tą metodą, zapewniając jednocześnie odpowiednie przeszkolenie i wsparcie techniczne.

IMTA a hodowla wodorostów

Obecnie wodorosty, które są podstawowym składnikiem wielu produktów spożywczych i kosmetycznych, zbiera się głównie z obszarów porośniętych dziko rosnącymi roślinami wodnymi. Niemniej popyt na ten surowiec ciągle wzrasta, a to oznacza, że dla rolników hodowla wodorostów może okazać się bardzo opłacalna. Metoda IMTA może być wykorzystana jednak tylko do produkcji mikroalg, które są używane w dziedzinie biotechnologii oraz w produkcji suplementów diety. Hodowla makroalg używanych do sushi, sałatek i innych produktów spożywczych nadal wymaga dużych przestrzeni.

Tekst: Magdalena Lisek