Stałokomorowe prasy – uniwersalne maszyny rolnicze

Stałokomorowe prasy
Stałokomorowe prasy – uniwersalne maszyny rolnicze, fot. Richard Leeming źródło: flickr.com

Na rynek maszyn rolniczych co roku trafiają innowacyjne, ulepszone wersje znanych już urządzeń. W ostatnich latach znaczny postęp odnotowano w odniesieniu do pras.

Obecnie uwagę średnich gospodarstw hodowlanych i większych producentów rolnych przykuwają stałokomorowe prasy, które są uniwersalnymi maszynami rolniczymi, którym można przypisać także takie cechy, jak ekonomiczność, wydajność i wytrzymałość. Uniwersalny charakter stałokomorowych pras przejawia się między innymi w tym, że można do nich dopasować podbieracze o kilku różnych szerokościach. O uniwersalnym charakterze decydują konstruktorzy – opłaca się to zarówno producentom maszyn rolniczych, jak i ich nabywcom.

Budowa stałokomorowych pras

Stałokomorowe prasy zwijające są maszynami rolniczymi służącymi do balotowania siana. Ich zadaniem jest formowanie z siana bel, zwanych też balotami, które następnie mogą być przetransportowane do gospodarstwa rolnego i przeznaczone dla zwierząt gospodarskich, albo sprzedane zainteresowanym nabywcom. Baloty wykorzystuje się m.in. w ekologicznym budownictwie.

Mechanizm działania prasy polega na podbieraniu materiału i przemieszczaniu go do komory prasowania, gdzie następnie zostaje on zwinięty w bele o kształcie walca. W momencie osiągnięcia odpowiedniej wielkości i stopnia zgniotu bele z siana zostają wyrzucone z maszyny i etap formowania rozpoczyna się na nowo – z nową porcją materiału. Konstrukcja prasy obejmuje – w dużym uproszczeniu –  podbieracz, komorę prasowania oraz strukturę wałków i łańcuchów odpowiadających za prawidłowe zwinięcie siana. Prasy stałokomorowe są dwuosiowymi pojazdami, które nie posiadają własnego mechanizmu napędowego – podłącza się je do ciągnika, tak jak przyczepę.

Baloty są wyrzucane przez tylny otwór otwierany automatycznie. Prasy zwijające można podzielić na stałokomorowe i zmiennokomorowe. W przypadku zmiennokomorowych pras proces ubijania siana rozpoczyna się od samego początku zwijania, co jest główną zaletą tego typu maszyn rolniczych, niemniej ich koszty nabycia są znacznie wyższe. Tymczasem nowoczesne stałokomorowe prasy zapewniają bardzo dobrą wydajność i są bardzo wytrzymałe.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Lepsza wytrzymałość, to lepsza wydajność

Stałokomorowe prasy wprowadzane obecnie na rynek to kolejne generacje znanych już maszyn rolniczych. Konstruktorzy wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, aby poprawić produktywność modelu. W nowoczesnych stałokomorowych prasach wprowadza się m.in. stalowe płyty wzmacniające podbieracze. Elementy ze stali są bardziej odporne na zużycie. Ponadto, w konstrukcji mocuje się także silniejsze łańcuchy napędu rolek. Do ich wykonania wykorzystuje się materiał lepszej jakości, bardziej dokładne uszczelnienie i znacznie większe łożyska. Udoskonalenia tego typu wpływają korzystnie na wydajność pracy maszyn rolniczych. Najlepsze modele są w stanie zbierać 95% plonów.

Choć stałokomorowe prasy zwijające od lat były przedstawiane jako „gorsze” w porównaniu z prasami zmiennokomorowymi, dziś podział ten nie jest już tak oczywisty. Współczesne stałokomorowe prasy zwijające są wyposażone w systemy podające i rotory o wysokiej wydajności. Zaletą nowoczesnych maszyn rolniczych tego typu są także mocne podbieracze oraz odpowiednio uszczelnione łożyska walców.

Tekst: Magdalena Lisek

Zalety zakupów on-line w sklepie rolniczym Jędruś