Nawozy organiczno – mineralne (nie tylko) dla większych plonów

Nawozy organiczno – mineralne
Nawozy organiczno – mineralne (nie tylko) dla większych plonów, fot. Pixabay

Nawozy organiczno – mineralne pełnią funkcję odżywczą, ponieważ dostarczają roślinom dawkę minerałów oraz funkcję wzmacniającą glebę.

Ich zwolennicy uważają, że to uniwersalne nawozy łączące zalety nawozu organicznego i mineralnego. Bardzo często nawozy organiczno – mineralne służą do poprawy użyźnienia gleby i rozwiązują problem jej nadmiernego zakwaszenia. Obecnie na polskim rynku nawozów są już dostępne środki nowej generacji, które charakteryzują się wysoką reaktywnością ze związkami organicznymi. Czasami tego typu nawozy określa się mianem „inteligentnych”. Być może to niewłaściwe określenie, niemniej trudno polemizować z ich skutecznością – poprawiają właściwości gleby, wzmacniają odporność roślin i przyczyniają się do zwiększenia plonów.

Nawozy, które tworzą próchnicę

Próchnica glebowa (inaczej: humus) jest naturalną warstwą gleby powstającą w procesie rozkładu resztek organicznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (tzw. humifikacja). Próchnica pełni zatem rolę naturalnego nawozu – tam, gdzie jest jej pod dostatkiem, częste stosowanie nawozów nie jest konieczne. Humus pomaga ograniczyć straty związków mineralnych – stanowi barierę dla potasu, azotu i innych minerałów utrudniającą im przenikanie do głębszych warstw gleby oraz spowalnia proces ich wypłukiwania z organizmu. Niektóre nawozy organiczno – mineralne są próchnicotwórcze. Zawierają one kwasy humusowe stymulujące humifikację. Podobne właściwości mają niektóre nawozy mineralne.

Okres nawożenia

Omawiany rodzaj nawozów jest dostępny w postaci posypowej (granulat, proszek) oraz płynnej. Nawozy organiczno – mineralne mogą być stosowane przed siewem roślin oraz przed sadzeniem. Niemniej dobre rezultaty przynosi też stosowanie ich dopiero w czasie wzrostu.

Agrowies.pl = Rolnictwo – Sadownictwo – Ogrodnictwo –  Ochrona Roślin – Maszyny Rolnicze – Nawozy – Środki owadobójcze – Hodowla zwierząt – Finanse i Prawo dla Rolnika

Nawóz typu 2 w 1

Za podstawowy minus nawozów organiczno – mineralnych uznaje się wyższy koszt w porównaniu z nawozem mineralnym. Niemniej w praktyce różnica może okazać się tylko pozorna. Stosowanie wyłącznie nawozów mineralnych, bez stosowania nawozów organicznych jest sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Tego typu praktyka prowadzi do nierównowagi między zawartością minerałów, a poziomem substancji organicznej. W konsekwencji może dojść nawet do zasolenia gleby, albo do antagonizmu jonów. Ostatnie z wymienionych zjawisk polega na tym, że rośliny nie są w stanie pobrać jednego minerału i cierpią na jego niedobór (np. magnezu), ponieważ gleba zawiera za dużo innego składnika mineralnego (np. potasu). Z drugiej strony, zamienne stosowanie nawozów mineralnych i organicznych również może być problematyczne – organiczne nawożenie wiąże się z trudnościami (np. z dawkowaniem).

Nawozy organiczno – mineralne są połączeniem dwóch rodzajów nawozów, które powinny być stosowane, dla utrzymana żyznej gleby. Ich stosowanie jest bardziej komfortowe i zdecydowanie bezpieczniejsze.

Tekst: Magdalena Lisek