Jakie są rodzaje rolniczych agregatów uprawowych i który wybrać?

Zastosowanie agregatów uprawowych w gospodarstwie jest powszechne. Służą przede wszystkim przygotowaniu warunków sprzyjających efektywnej uprawie roślin, tj. rozdrabnianiu i spulchnianiu gleby uprawnej i łączą funkcjonalności popularnych narzędzi rolniczych, m.in. glebogryzarki i kultywatora. Maksymalne korzyści przynoszą jednak wtedy, gdy zostaną odpowiednio dobrane do specyfiki konkretnego gospodarstwa rolnego. Jakie są rodzaje agregatów uprawowych i który z dostępnych na rynku modeli warto wybrać?

Rodzaje rolniczych agregatów uprawowych – podstawowy podział

Ze względu na różnorodność zadań, jakie może spełniać rolniczy agregat uprawowy i różnorodność konstrukcji tego akcesorium, producenci maszyn rolniczych dokonują podziału na agregaty uprawowe proste i agregaty uprawowe złożone. Pierwsze służą przede wszystkim do uprawy przedsiewnej i składają się z zaledwie kilku narzędzi odpowiednich do pracy na różnych głębokościach, drugie natomiast posiadają więcej narzędzi i spełniają więcej funkcji. Co ciekawe, rolnicze agregaty złożone mogą równocześnie wykonywać wiele zadań, usprawniając tym samym pracę na roli. Przykładowo, agregat uprawowo-siewny może uprawiać glebę i wysiewać materiał siewny, a agregat nawozowo-siewny – uprawiać glebę i wysiewać nawóz. 

Rolniczy agregat uprawowy – jaki wybrać? 

Agregat uprawowy, podobnie jak maszyny rolnicze, powinien być wybrany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Należy mieć na uwadze również wielkość gospodarstwa rolnego, moc użytkowanego ciągnika, warunki panujące na roli i rodzaj wysiewanej rośliny. Dlaczego te parametry są tak ważne? Ich spełnienie gwarantuje wysoką efektywność prac. 

Rolniczy agregat uprawowy

Agregat uprawowy dla dużego gospodarstwa

Duże gospodarstwa wymagają maszyn rolniczych o dużej mocy i wysokiej funkcjonalności. Agregat uprawowy dla gospodarstwa wielohektarowego powinien zatem nie tylko usprawniać realizację prac. Jego zadaniem jest także efektywna regulacja stosunku wodno-powietrznego w glebie. Dla dużego areału dobrym wyborem okaże się agregat złożony – uprawowo-siewny, który wyraźnie ograniczy ilość przejazdów koniecznych do przygotowania i zasiewu pola. Co ciekawe, ze względu na mniejsze zużycie paliwa, może być wykorzystywany również w gospodarstwach ekologicznych. 

Agregat uprawowy do pracy w trudnej glebie

Producenci maszyn rolniczych zwracają uwagę na konieczność dopasowania rodzaju agregatu uprawowego do warunków panujących na roli. Stosunkowo najwięcej problemów sprawia gleba trudna, tj. mokra i ciężka. O ile na glebach lekkich dobrze sprawdzają się agregaty uprawowo-siewne, na bardziej wymagających należy zastosować np. agregaty aktywne lub agregaty talerzowe. 

Agregat uprawowy a rodzaj wysiewanej rośliny

Jeśli chcesz uzyskać możliwie najlepsze plony, nie możesz lekceważyć momentu zasiewu. Każda uprawa wymaga bowiem indywidualnego podejścia. Niektóre rośliny, np. rzepak ozimy wymagają płytkich zabiegów glebowych, inne zaś, np. kukurydza, zdecydowanie głębszych.